Multimedia

Fanfarencorps 1969 e.V Gross-Zimmern Germany Show WMC2013

61

Clondalkin Youth Band Dublin Show WMC2013

50

Showband DOS Ulrum Show WMC2013

146

Showkorps Excelsior Delft Mars WMC2013

72

Showkorps Wilhelmina Sleeuwijk Mars WMC2013

96

Euroband Rotterdam Mars WMC2013

70

Drumfanfare Laurentius Voorschoten Mars WMC2013

94

Tallaght Festival Band Dublin

81

Spielmannszug Hattstedt e.V. Hattstedt Mars WMC2013

72