WMC: Dutch Open voor Showbands tijdens 60-jarig Jubileum WMC afgelast

De Dutch Open Kampioenschappen voor Showbands stond centraal in het eerste wedstrijdweekend van het 60-jarig Jubileum van WMC. Deze wedstrijden waren geprogrammeerd in het Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade.

Het bestuur van de Stichting WMC Kerkrade heeft op basis van het beperkte aantal inschrijvingen voor bovengenoemd kampioenschap helaas moeten besluiten deze wedstrijd te annuleren. Het aanbieden van een nieuwe nationale wedstrijd aan de Showsector, tussen twee WMC edities in, is daarmee vooralsnog van de baan.

Gezien de reacties van de ingeschreven orkesten zal deze kwestie nogmaals geëvalueerd worden met de showsector. WMC zal zich als steun gevende organisatie in de toekomst blijven toeleggen op het ontwikkelen en verbeteren van wedstrijden ter ontplooiing van de blaasmuzieksector. Wellicht dat er in de toekomst wel weer een nieuwe nationale wedstrijd kan worden aangeboden.

Het Europees Kampioenschap Corps Style, georganiseerd door Drum Corps Europe (DCE) in samenwerking met WMC op zaterdag 24 september a.s. in het Parkstad Limburg Stadion vindt wel doorgang, evenals de demonstratie Drum Battle op vrijdagavond op de Markt in Kerkrade.