Oscar Brusse even sprakeloos

Het is niet vaak gebeurd, misschien wel nooit, maar afgelopen woensdag was dan toch het moment daar. Oscar Brusse, guard designer van Beatrix’ Drum & Bugle Corps, was tijdens de ledenvergadering sprakeloos. Lovende woorden werden gisteren uitgesproken richting Oscar Brusse.

Tijdens de ledenvergadering heeft Gerard Eijlers de leden gevraagd Oscar te benoemen tot erelid van de Vereniging Beatrix Korpsen, welke dit verzoek met groots applaus heeft aangenomen. Oscar Brusse is dus officieel benoemd tot erelid van de vereniging. Een quote uit de prachtige toespraak van Gerard, “Jouw persoonlijk talent, creativiteit en wilskracht hebben er toe geleid dat je uiteindelijk bent geworden wat je nu bent: een topdesigner en instructeur, die heel veel respect geniet van al je collega’s in Nederland, maar ook ver daar buiten. Beatrix’ staat mede door jouw inbreng op de internationale kaart”.

In 2001 heeft Chantal Hogerhuis gevraagd of Oscar wilde komen lesgeven bij Beatrix’. Hier heeft hij positief op gereageerd en sinds die tijd vervult hij de rol als desginer en stafflid binnen de guard sectie. Later heeft Oscar ook een rol gekregen binnen de Programmacommissie van Beatrix’, hier is hij inmiddels niet meer weg te denken en heeft hij een belangrijke rol in de totstandkoming van de drill van het zomerprogramma en de invulling van guard. Oscar heeft een enorme geschiedenis binnen de drumcorps wereld. Dit heeft hij niet van een vreemde, want zijn ouders, Jos en Vera Brusse, zijn ook geen onbekende binnen deze wereld. Zij hebben hun creatieve sporen de afgelopen decennia in guard- en drumcorpsland achtergelaten. Als klein mannetje is Oscar begonnen bij onder andere Avant Courir. Als 14-jarige jongen stak hij de plas over om voor het eerst DCI te gaan lopen bij Boston Crusaders. Na drie jaar ervaring heeft hij de overstap gemaakt naar de Blue Devils, waar hij maar liefst vijf jaar heeft mogen lopen. Om zijn guardcarrière compleet te maken heeft hij nog één winterseizoen bij Fantasia Winterguard gelopen.

Beatrix’ is bijzonder trots op hetgeen wat Oscar ons de afgelopen tien jaar heeft geleverd. Een kleine greep uit de successen zijn shows als X Factor (1ste plaats), Pink Ribbon in 2007 (1ste plaats), Chess in 2009 (1ste plaats), en waarmee een 10e plaats behaald werd tijdens WGI Independent Open Class Finals in Amerika.

Uiteraard vergeten we niet het succes van het afgelopen jaar met het wereldbekende en indrukwekkende verhaal van Anne Frank. Met dit programma werd promotie gemaakt in Almere van de CGN Open Class naar de CGN World Class, maar hier bleef het niet bij. De opnames in Amerika werden lovend ontvangen en ook hier maakte Beatrix’ een promotie. Met dit gedurfde programma werd een 15e plaats gehaald in de Independent World Class finals. Natuurlijk gaat er een groot dankwoord uit naar Melissa de Groot, Claudia de Leeuw en sinds een jaar ook Marcus Brown-Adams. Zonder hen en de leden was het niet mogelijk om deze successen te behalen.

Gerard besloot zijn toespraak met een aantal prachtige woorden die we u niet wilden onthouden: “Het bestuur is van mening dat Oscar een bijzondere prestatie heeft geleverd voor onze vereniging. Een prestatie die niet te evenaren, laat staan te overtreffen is. Als vereniging zijn wij je zeer dankbaar voor het inzetten van al jouw kennis en inspanningen die je in de afgelopen jaren hebt geleverd en hopelijk nog zal leveren. Daarom heeft het bestuur besloten jou, ten overstaan van deze algemene ledenvergadering, voor te dragen en te benoemen tot erelid van de Vereniging Beatrix Korpsen”.

Namens de gehele vereniging feliciteren wij Oscar Brusse met deze geweldige benoeming!