Overgang van koepelorganisatie SAMO naar OMF

Sinds 1983 kent Fryslân de stichting Samenwerkingsverband Muziekorganisaties Friesland (SAMO). SAMO is een koepelorganisatie waarin de diverse muziekbonden vertegenwoordigd zijn. Dat is per 1 januari 2015 veranderd. Vanaf 2014 zijn de landelijke muziekbonden gefuseerd en opgegaan in één muziekbond, de KNMO, met provinciale aftakkingen. In Fryslân is er nu ook één bond: de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF). Daarom heeft het bestuur van SAMO besloten de stichting per 31 december 2014 te ontbinden.

Imposante deelnemerslijst DCE European Championships

De DCE European Championships kunnen volgend jaar weer rekenen op een imposante deelnemerslijst. Drum Corps Europe verwelkomt naast bekende namen in 2015 ook een aantal nieuwe deelnemers op het EK in Kerkrade.

Inschrijving ZomerOrkest Nederland 2015 gestart

Het ZomerOrkest Nederland, kortweg ZON, neemt zijn muzikanten én publiek mee in een spetterende ervaring van blaasmuziek. Het ZON geeft zo veel mogelijk jonge muzikanten de kans om in een goed en gemotiveerd orkest mee te spelen. Om dit te bereiken wordt het ZON elk jaar opnieuw samengesteld uit amateurs en conservatoriumstudenten van 16 tot en met 23 jaar, afkomstig uit heel Nederland. Het ZON speelt niet in de traditionele concertzalen maar zoekt je op in winkelcentra, op terrasjes en op pleintjes.

Muziekbond Gelderland-Flevoland start Tamboer-maître opleiding

De tamboer-maître opleiding was één van de langstlopende en meest succesvolle opleidingen van SAMO Gelderland Flevoland en heeft in de afgelopen 25 jaar veel nieuwe tamboer-maîtres afgeleverd. Door de landelijke fusie werd SAMO Gelderland-Flevoland opgeheven en kwam er even een eind aan het cursorisch werk voor de amateur muzieksector in de provincies Gelderland en Flevoland. 

Eyeopeners en diepgang tijdens Nationaal Congres Show, Mars en Slagwerkensembles 2014

Het was lekker druk tijdens het Nationaal Congres Show Mars en Slagwerkensembles dat zaterdag 22 november door de doelgroep SMP van de KNMO werd georganiseerd in Eemnes. Ruim 100 bezoekers hebben de diverse sessies gevolgd en soms was de belangstelling zo overweldigend dat er ter plekke een tweede sessie moest worden ingepland om iedereen de kans te geven het onderwerp te volgen.

Splinternieuw slagwerk voor Mercurius

Acht snares en een nieuwe bassdrum zijn onlangs afgeleverd tijdens de repetitie van de Mercurius Marching & Showband uit Assen. Onder het genot van een hapje en drankje werden het nieuwe slagwerk ook aan de rest van de band getoond, die uiteraard zeer nieuwsgierig was.

Finalemuziek taptoes: Een zaak van ieder showkorps

De showsector zit weer in de lift. Het aantal taptoes stijgt sinds anderhalf jaar gestaag. Met deze stijging stijgt ook het aantal aanvragen van organisaties voor gezamenlijke muzikale werken tijdens de finale. Met enige regelmaat krijgt de Stichting Combinatie Van Korpsen deze vraag van organisaties. Daarnaast hebben inmiddels ook verschillende showkorpsen aangegeven dat zij graag een database willen met daarin gezamenlijke werken voor de gehele showsector.

Heb jij op zolder nog een instrument liggen ?

Auriga is een woongroep van zorginstelling ’s Heerenloo waar jongeren wonen met een niet-zichtbare beperking. Zij kunnen door verschillende omstandigheden niet meer thuis wonen. Muziek is voor deze jongeren heel belangrijk. Voor sommigen is het een uitlaatklep, voor anderen een manier om contacten te leggen waar dat niet met woorden lukt. Helaas hebben zij niet voldoende middelen om muziekinstrumenten aan te schaffen. Daarom zoeken we naar alternatieve manieren om de wens van de kinderen te vervullen. Vandaar deze oproep:

Nationaal Congres Show Mars en Slagwerkensembles: "Indoor Circuit", "juridische zaken" en "jeugd met autisme"

De Wet en de Muziekvereniging, Hebt u weleens de auteurswet gelezen? Waarschijnlijk niet! Op het komende Nationaal Congres Show, Mars en Slagwerkgroepen 2014 zal er tijdens de parallelsessie “ De wet en de muziekvereniging” aandacht besteed worden aan de consequenties van de auteurswet voor muziekverenigingen. Mevr. Mr. Maud de Leeuw zal u in vogelvlucht meenemen door de auteurswet.

Nationaal Congres Show, Mars en Slagwerkensembles: "WMC kijkt alvast vooruit, Exempel kijkt terug"

Op het Nationaal Congres Show, Mars en Slagwerkensembles op 22 november zal het WMC een sessie houden waarbij vooruit gekeken wordt naar 2017. Tijdens de SCVK Showkorpsendag in Nijkerk afgelopen jaar heeft het WMC al teruggeblikt op 2013. Men heeft op basis daarvan ook al ideeën over de wedstrijd tijdens de volgende editie. De sessie tijdens het Nationaal Congres is bedoeld om met de bezoekers van gedachten te wisselen over de wedstrijddag. Daarbij gaat het uitdrukkelijk niet om de gehanteerde wedstrijdreglementen maar juist om alles wat er om het wedstrijdveld gebeurt..