Heb jij op zolder nog een instrument liggen ?

Auriga is een woongroep van zorginstelling ’s Heerenloo waar jongeren wonen met een niet-zichtbare beperking. Zij kunnen door verschillende omstandigheden niet meer thuis wonen. Muziek is voor deze jongeren heel belangrijk. Voor sommigen is het een uitlaatklep, voor anderen een manier om contacten te leggen waar dat niet met woorden lukt. Helaas hebben zij niet voldoende middelen om muziekinstrumenten aan te schaffen. Daarom zoeken we naar alternatieve manieren om de wens van de kinderen te vervullen. Vandaar deze oproep:

Nationaal Congres Show Mars en Slagwerkensembles: "Indoor Circuit", "juridische zaken" en "jeugd met autisme"

De Wet en de Muziekvereniging, Hebt u weleens de auteurswet gelezen? Waarschijnlijk niet! Op het komende Nationaal Congres Show, Mars en Slagwerkgroepen 2014 zal er tijdens de parallelsessie “ De wet en de muziekvereniging” aandacht besteed worden aan de consequenties van de auteurswet voor muziekverenigingen. Mevr. Mr. Maud de Leeuw zal u in vogelvlucht meenemen door de auteurswet.

Nationaal Congres Show, Mars en Slagwerkensembles: "WMC kijkt alvast vooruit, Exempel kijkt terug"

Op het Nationaal Congres Show, Mars en Slagwerkensembles op 22 november zal het WMC een sessie houden waarbij vooruit gekeken wordt naar 2017. Tijdens de SCVK Showkorpsendag in Nijkerk afgelopen jaar heeft het WMC al teruggeblikt op 2013. Men heeft op basis daarvan ook al ideeën over de wedstrijd tijdens de volgende editie. De sessie tijdens het Nationaal Congres is bedoeld om met de bezoekers van gedachten te wisselen over de wedstrijddag. Daarbij gaat het uitdrukkelijk niet om de gehanteerde wedstrijdreglementen maar juist om alles wat er om het wedstrijdveld gebeurt..

Nieuwe raamleerplannen blaasinstrumenten en slagwerk

Ocker van Munster, directeur van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) overhandigde op de conferentie De Kunst van… Veranderen – 6 november j.l. in Ede - de eerste exemplaren van de nieuwe raamleerplannen blaasinstrumenten en slagwerk aan Jan Brands (directeur van Kunstconnectie) en Bart van Meijl (voorzitter van de KNMO). Deze raamleerplannen dienen vanaf cursusjaar 2015-2016 als basis voor het landelijke examen- en diplomastelsel voor blaasinstrumenten en slagwerk.

Nationaal Congres: "Effectievere en efficiëntere repetities met behulp van software"

Software voor het schrijven van choreografie verandert uw repetities. Het is al voor veel korpsen een gegeven dat hun muziek wordt geschreven/gearrangeerd met behulp van software. Hierdoor is het mogelijk geworden dat de arrangeur een midifile van het nieuwe arrangement of compositie meestuurt die steeds beter van kwaliteit is waardoor je als vereniging ook weet wat er geschreven is voordat het op de lessenaar staat. Voor een aantal showkorpsen is het ook al heel normaal dat hun choreografie wordt geschreven met behulp van software.

Nationaal Congres: "De marswedstrijd heeft zijn langste tijd gehad"

“Ouderwets, niet meer van deze tijd, langste tijd gehad…” Het zijn uitspraken die we wel horen in het land. Men trekt deze conclusie omdat het aantal deelnemers aan deze concoursen afneemt. Ook worden er vraagtekens gezet bij marswedstrijden die binnen plaatsvinden, terwijl het WMC de marswedstrijden buiten organiseert. “Waarom doen we dit binnen want mars is toch per definitie voor buiten?” Waarom staan we stil tijdens de marswedstrijden?

Marching & Music Contest en Majoretteconcours Schiedam

Zaterdag 1 november a.s. is het weer zover, dan is Sport- en Evenementenhal Margriet in Schiedam weer gevuld met honderden enthousiaste muzikanten die deelnemen aan de 24ste editie van dit volgens de reglementen van de KNMO georganiseerde concours. Om 09.30 uur bijt het eerste korps, t.w. De Woudlopers uit Hoogwoud de spits af. In het dag vullende programma wisselen slagwerkkorpsen, blaaskorpsen en majorettegroepen elkaar af, hetgeen voor het publiek zeker aantrekkelijk is.

Show & Marching Music Sponsort Vlamo Concert-, Mars- en Showwedstrijden

Op zondag 19 oktober a.s. organiseert de Vlaamse Amateur Muziek Organisatie haar jaarlijkse mars- en showwedstrijden in Wevelgem. Nieuw aan deze editie is dat de wedstrijd voor concert slagwerk ensembles is toegevoegd. In totaal hebben zich maar liefst 22 muziekverenigingen ingeschreven voor dit evenement.

Nationaal Congres Show, Mars en Slagwerkensembles 2014

Sinds begin jaren negentig werd onder Unisono, en het laatst Kunstfactor het Nationaal Show Congres georganiseerd. Vanaf 2012 is dit overgenomen door de KNFM en is tevens uitgebreid met de onderdelen mars en slagwerkensembles. Dit gezamenlijk congres werd vorig jaar in Leeuwarden voor de tweede keer gehouden en nu staan we aan de vooravond van inmiddels het 3e nationaal congres voor onze sector. Is er iets veranderd, inhoudleijk eigenlijk niet, maar wel organisatorisch.

Nieuw beeldmerk Kamper Trompetter Korps

Krachtig, professioneel, vooruitstrevend en trots! Alles komt samen in één nieuw beeldmerk voor alle divisies van het Kamper Trompetter Korps. Het Kamper Trompetter Korps bouwt langzaam maar zeker aan haar toekomst. Bij deze ambities hoort ook een krachtig, kenmerkend beeldmerk waarmee de leden zich kunnen identificeren en waarmee het vertrouwen uitstraalt naar de toekomst. Het nieuwe beeldmerk is het nieuwe symbool voor het Kamper Trompetter Korps waarmee we nog duidelijker kunnen communiceren met verschillende partijen.