KNFM

GS komen KNFM Zeeland niet tegemoet door subsidie te handhaven

Koepelorganisatie KNFM Zeeland (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen) moet op zoek naar financiële steun uit eigen gelederen. Gedeputeerde Staten zijn niet van plan terug te komen op een eerder besluit om de provinciale subsidie te schrappen. "De activiteiten van de KNFM Zeeland passen niet in het vastgestelde beleid. Het voortbestaan van de organisatie hangt niet alleen van onze subsidie af." Het college vindt dat in eerste instantie de aangesloten muziekverenigingen (meer) moeten bijdragen aan die gezamenlijke activiteiten.

Fanfare Sint Cecilia, Zijtaart hoogst aantal punten op het podiumconcours voor slagwerkgroepen in Drachten

Afgelopen zaterdag organiseerde de KNFM afdeling Friesland in samenwerking met de OMF (Organisatie Muziekverenigingen in Fryslân) een podium concours voor slagwerkgroepen. Het concours werd gehouden in Sportcentrum Drachten. De jury bestond uit de heren Böhmer, Jongsma en Van Norel. Met dank aan de vrijwilligers en de inzet van het personeel van de sporthal verliep het concours vlot.

Nieuwsflits fusie KNFM/VNM

Op 29 juni besloten de besturen van KNFM en VNM in gelijktijdige vergaderingen definitief tot de langverwachte fusie van beide organisaties! In periodieke Nieuwsflitsen houdt de fusiewerkgroep verenigingen, bestuurders, muzikanten en externe relaties op de hoogte van de voorbereidingen hierop.

Werknaam KNMO

Muziekbonden KNFM en VNM gaan fuseren

De kogel is dan eindelijk door de kerk. De KNFM en VNM gaan fuseren tot één landelijke muziekkoepel. Dat hebben beide bonden op 29 juni in afzonderlijke vergaderingen besloten. De KNFM en VNM gaan de komende maanden gebruiken om het fusieplan 'Verbinden door ontmoeting en ontwikkeling' verder uit te werken. Op 1 januari 2014 moet de fusie een feit zijn.

KNFM: Scheepjeswolharmonie beste muziekkorps van 2012

Tijdens de gezamenlijke bondvergadering van de afdelingen Noord-Holland en Utrecht werd aan de voorzitter en secretaris van Scheepjeswolharmonie een ere-diploma uitgereikt. Ere-diploma's worden verstrekt aan KNFM orkesten die in hun sectie en divisie in een concoursjaar het hoogste aantal punten, mits minimaal een eerste prijs, hebben behaald.

Twee dagen NK Podium op 16 en 23 februari in Meijel, Noord Limburg

Na het succesvolle NK Mars/Concert in Klundert wordt aanstaande zaterdag 16 februari en zaterdag 23 februari gestreden om het Nederlands Kampioenschap Podium. Dit evenement wordt beide zaterdagen gehouden in Meijel Noord Limburg en begint om 10.00 uur.

Daar doen 8 deelnemers mee in de 4e divisie (2), 3e divisie (5) en 2e divisie (1). Op zaterdag 23 februari is dan de beurt aan de jeugddivisie (5) en 1e divisie (5).

Landelijke muziekkoepels aan de slag met fusie

Eind vorig jaar werd overeenstemming bereikt tussen KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen) en VNM (Verenigde Nederlandse Muziekbonden) over een voorgenomen fusie tot één landelijke koepelorganisatie voor muziekverenigingen, slagwerkgroepen, showkorpsen en majorette/twirlgroepen en colour
guard.

Informatie bijeenkomst over Jeugdbeleid, ledenwerving, modulair slagwerk, sponsoring

Op initiatief van de KNFM en CBOW afdelingen Zuid Holland wordt tijdens een dag voor slagwerkers ook een informatiebijeenkomst voor bestuurders en geïnteresseerden georganiseerd over jeugdbeleid, werving en opleidingen, modulair slagwerk en sponsoring. 

Modulair slagwerk

Play In & Workshop voor alle slagwerk, Gestemd en Ongestemd

De afdeling Zuid Holland van de KNFM en van de CBOW organiseren gezamenlijk een dag voor slagwerkers op diverse soorten slagwerkinstrumenten, zoals marimba, trom, groot slagwerk, etc. Iedereen met een speelniveau vanaf diploma A en lid van een muziekvereniging wordt uitgenodigd aan de dag deel te nemen op zaterdag 13 april 2013, Gebouw ‘t Centrum, Hoofdstraat 100 in De Lier. De dag start vanaf 09.00 en loopt door tot 16.00 uur. Hierna begint om 16.30 uur het concert.

De leiding van de dag is in handen van twee professionele slagwerkers, namelijk:

KNFM: Het hoe en waarom over het Nederlands Kampioenschap Mars / Concert 2013 te Klundert

Voor een aantal lezers onder u wellicht een onbekend fenomeen, maar ver voordat er ooit showwedstrijden werden gehouden, waren er overal in Nederland al marsconcoursen. In diverse vormen en locaties, denk b.v. terug aan de Drum Gold Cup in Medenblik, of de Piet Hein Marsparade in Hoorn. Maar overal was de basis, een jury die een beoordeling deed op basis van een lopend nummer en een stilstaand nummer. Genoemde evenementen zijn er niet meer, maar de basis nog wel, en de concoursen ook, echter alleen nu vaak binnen denk aan Enschede en Schiedam.

Inhoud syndiceren