Het afgelopen jaar zijn 10 reeds spelende leden van de Showband Corio door Lisa Schiffelers (eveneens lid van de vereniging) opgeleid voor het HAFA-A diploma. Showband Corio wil hiermee een impuls geven aan de kwaliteit van de muzikanten en het muzikale peil in het algemeen hiermee verhogen.

Veel energie is gestoken in de theorie. Na afloop van iedere woensdagrepetitie werd in klasverband theorieles gegeven. Lisa heeft iedere keer weer voor een boeiende les gezorgd, waarbij theorie werd afgewisseld met bijvoorbeeld ritmisch dictee of het leren luisteren en onderkennen van tonen en noten. Lastig blijven natuurlijk de kruisen en mollen en het leren lezen van de Quintencircel.

Op 30 september jl. zijn inmiddels alle 10 leden voor hun theoretisch examen geslaagd en nu druk aan de slag om het praktisch examen ook onder de knie te krijgen. Op 2 december a.s. is het zover. In het eigen repetitielokaal zullen zij ten overstaan van een juryteam moeten bewijzen dat zij het HAFA-A diploma waard zijn. Wij wensen iedereen veel succes en hebben er vertrouwen in.

 

Showband Corio Heerlen
Op 1 januari 2010 werd de fusie tussen Showband Antonius Heerlen en Show Drumfanfare Molenberg een feit en zag Showband Corio Heerlen het levenslicht. Met gebundelde krachten is er een nieuwe vereniging ontstaan die met een stevig uitgebreid fundament direct klaar was voor de toekomst. Showband Corio Heerlen verzorgt moderne, swingende shows en treedt voornamelijk op tijdens taptoes, streetparades en bloemencorso’s in binnen- en buitenland. Met haar veldshow die jaarlijks wordt vernieuwd dan wel aangepast, is de band altijd een graag geziene gast op diverse evenementen. Voor de streetparades en corso’s put de Showband uit een breed arsenaal aan straatshows welke succesvol werden uitgevoerd tijdens de verschillende edities van het WMC. De show en muziek, variërend van pop en rock tot bigband, verwoorden dan ook perfect het motto van Showband Corio Heerlen: “Als het maar swingt".