Drum- en Showfanfare Gelreband uit Dieren heeft na bijna 55 jaar aanwezigheid in de straten van Dieren, en ver daarbuiten, besloten om geen ‘marching’ optredens meer te verrichten. Hoe ambitieus de vereniging ook is, de Gelreband heeft net als veel andere verenigingen de laatste jaren te maken met een afnemend ledenaantal, waardoor het steeds moeilijker werd om met een verantwoorde bezetting op te treden. Het muziekkorps krijgt steeds vaker de vraag of het mogelijk is om ook lid te worden, zonder dat er daarbij gemarcheerd hoeft te worden. Iedere keer moest deze vraag met “nee” worden beantwoord, maar tijdens een buitengewone ledenvergadering op 29 oktober 2018 is besloten om het roer om te gooien. Hoe de nieuwe invulling van de Gelreband eruit gaat zien, moet de komende maanden duidelijk worden. De speciaal opgerichte werkgroep ‘Gelreband 3.0’ is achter de schermen druk bezig om een nieuw concept op te zetten. Deze werkgroep gaat in gesprek met leden, organisatoren van evenementen en met de technische staf van de Gelreband. De overstap naar een ‘stageband’ heeft in elk geval al gezorgd voor de terugkeer van tenminste 3 oud-muzikanten.

Meer informatie over de Gelreband www.gelreband.nl