Na 6 zeer succesvolle jaren hebben bestuur en leden van Percussiegroep Ridderster op 30 aug. jl. het droeve besluit moeten nemen om de vereniging te gaan ontbinden. Voornaamste reden hiervoor is het teruglopende ledenaantal. Met een dubbel Nederlands kampioenschap (jeugd / 1e divisie), 2 zilveren medailles behaald in de world division op het WMC, meerdere succesvolle concoursdeelname’s zowel concerterend als marcherend, een 2-tal grote theaterproducties en diverse mooie optredens kijken bestuur, leden en instructie echter terug op een hele mooie periode wat uiteindelijk is afgesloten met het  succesvolle optreden op het WMC in juli jl.

Percussiegroep Ridderster wil iedereen bedanken die in de afgelopen jaren op welke manier dan ook de club heeft gesteund!