HyperFocal: 0

De OMF (De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân met 200 aangesloten
muziekverenigingen) is auteur van een visiedocument getiteld ‘van krimp naar groei’. In dit document wordt de ambitie neergelegd om het lokale en regionale culturele veld van Fryslân te versterken. Om hierin tot en met begin 2020 grote stappen te kunnen zetten is een onafhankelijke verbinder (aanjager) cruciaal. Iemand die er samen met het werkveld voor zorgt dat alle mogelijkheden om cultuurparticipatie en talentontwikkeling te stimuleren (nog) beter worden benut en die via de weg van aanjagen, verbinden, professionaliseren en ontwikkelen samen met het werkveld tot inspirerende producties komt.

Functie-inhoud
 De aanjager geeft de besturen van de verenigingen (nieuwe) kracht;
 de aanjager vergroot de participatie bij de verenigingen;
 de aanjager zorgt ervoor dat muziekonderwijs op scholen gebruik kan maken van de
mogelijkheden van HaFaBra-verenigingen, helpt dit onderwijs vormgeven en werkt met het werkveld samen om talentontwikkeling te bevorderen;
 de aanjager zorgt voor nieuwe instroom bij de muziekverenigingen;
 de aanjager zoekt de samenwerking met festivals en theaters en zoekt de verbinding met bedrijven uit de regio om een tweejaarlijkse productie te realiseren;
 de aanjager helpt de HaFaBra-verenigingen met het regionaal en nationaal profileren;
 de aanjager helpt bij het ontwikkelen van projecten en het werven van fondsen;
 de aanjager koppelt de resultaten ook goed terug met OMF-leden en bestuur, het werkveld, beleidsmedewerkers en verantwoordelijke politici;
 de aanjager is verantwoordelijk voor additionele financiering van het plan en het in 2020 te organiseren ‘Waterfestival’.

Functie-eisen en profiel
 De aanjager is een ‘spin in het web’;
 de aanjager is een onafhankelijke bruggenbouwer;
 de aanjager zorgt, afgestemd op het gemeentelijk beleid en in samenwerking met lokale culturele partijen, voor het vergroten van de cultuurparticipatie;
 hiervoor moet de aanjager een prestatieverplichting durven aangaan. Dat wil zeggen dat de bijdrage aan de gemeentelijke en provinciale ambities op het gebied van cultuurparticipatie meetbaar moet zijn;
 de aanjager is een ervaren ZZP’er met een relevant (inter)nationaal netwerk;
 de aanjager is bedreven in fondsenwerving/sponsoring;
 de aanjager is onafhankelijk (dus niet professioneel werkzaam in de Friese culturele sector);
 de aanjager moet minimaal affiniteit hebben met de Friese HaFaBra;
 vanzelfsprekend heeft de aanjager goede contactuele eigenschappen en organisatorische kwaliteiten.

Arbeidsvoorwaarden
Een opdracht wordt verstrekt tot het voorjaar van 2020. De aanjager zal zo spoedig mogelijk aan het werk gaan op basis van een verstrekte subsidie van de provincie Fryslân. Geboden wordt een ZZPcontract voor 3 dagen per week waarbij het OMF zal fungeren als opdrachtgever. De aanjager wordt 1 dag per week ondersteund.

Inlichtingen en sollicitaties
Voor meer informatie (waaronder inzage in het document ‘van krimp naar groei’) kunt u contact opnemen met:
Jan Sietse Haarsma, bestuurslid van het OMF, jansietse.haarsma@gmail.com of 06-
26888188.
Johan Meesters, voorzitter OMF, voorzitter@omfryslan.nl of 06-10362506
Sollicitaties, voorzien van curriculum vitae, kunnen per e-mail worden verstuurd aan
jansietse.haarsma@gmail.com .

De inzendtermijn sluit op 14 oktober a.s.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie staat in het onlangs verschenen document: Van krimp naar Groei