Met enthousiasme laten wij hierbij weten dat na een jaar noodgedwongen afwezigheid Concours Schiedam dit jaar voor de 29ste keer weer op de eerste zaterdag van november wordt gehouden!

Het concours zal onder de naam Mars & Showcontest “Concours Schiedam” op zaterdag 7 november 2020 plaatsvinden in de Sport- en Evenementenhal Margriet te Schiedam.

Nieuw is dat Stichting Concours Schiedam het concours zelfstandig organiseert m.m.v. de Zuid Hollandse Bond van Muziekverenigingen.

Tevens zijn de reglementen vernieuwd, waarbij zoveel mogelijk de landelijke nieuwe reglementen gevolgd worden. De reglementen zijn binnenkort te lezen op onze website www.concoursschiedam.nl onder het kopje Informatie,

Korpsen kunnen deelnemen in de volgende klasses:

1. Kidsklasse;
2. Juniorklasse;
3. Starklasse;
4. Championshipklasse.
2. De Kidsklasse en de Juniorklasse zijn Jeugdklasses waarin Jeugdkorpsen kunnen uitkomen. Daarmee zijn deze beide klasses leeftijdsgebonden.
3. Leidend voor de indeling binnen de Kids- en Juniorklasse is de leeftijd van het oudste deelnemende lid aan het optreden inclusief de Tamboer-Maitre/Drum Major/Dirigent op 31 december van het betreffende jaar.
4. De Kidsklasse bestaat uit leden met een maximumleeftijd van 11 jaar op 31 december van het betreffende jaar; er is geen minimumleeftijd.
5. De Juniorklasse kent een maximumleeftijd van 16 jaar op 31 december van het betreffende jaar; er is geen minimumleeftijd.
6. Jeugdkorpsen zijn ook vrij om deel te nemen in de Star- en Championshipklasse.
7. Voor de Star- en Championshipklasse zijn karakteristieken beschreven op basis waarvan het korps een keuze kan maken om in te schrijven in de klasse die het best bij hen past.
8. De Starklasse is bedoeld voor korpsen met spelers met een basis- tot en met gemiddeld niveau, te vergelijken met een gemiddeld niveau van het landelijk muziekdiploma A/B.
9. De Championshipklasse is bedoeld voor korpsen met spelers met een gevorderd tot en met vergevorderd niveau, te vergelijken met het landelijk muziekdiploma C en hoger.
10. Het juryteam kan tijdens een marswedstrijd een korps adviseren in een andere klasse uit te komen; het korps is vrij in de keuze om het advies op te volgen.

De afmetingen van het veld zijn in de lengterichting aangepast (verlengd). De juiste afmetingen komen ook op de website. Ongewijzigd is dat de prestaties van de deelnemers ook dit jaar weer worden beoordeeld door een deskundige jury! Dit is een goede gelegenheid voor de korpsen die in 2021 aan het WMC deelnemen om hun mars en/of show te toetsen!!!

Ongewijzigd is ook het enthousiasme waarmee alle vrijwilligers zich inzetten om de concoursdag voor iedereen, deelnemers, begeleiders en publiek een succes te maken. Wij zijn nog bezig om dit jaar ook de pauzes met een aantrekkelijk programma in te vullen.

Wij hopen dat jullie net als wij ook enthousiast zijn geworden en jullie vereniging aanmeldt als deelnemer van Mars & Showcontest “Concours Schiedam” d.d. 7 november 2020! Dit kan via een mail aan inschrijvingen@concoursschiedam.nl

Heb je na het lezen van deze mail nog vragen? Mail dan naar info@concoursschiedam.nl

Voor verdere informatie kun je terecht op www.concoursschiedam.nl of volg ons via Facebook!