Het duurt nog ongeveer een jaar, maar de landelijke doelgroep SMP van de KNMO is blij te kunnen melden dat op zaterdag 29 juni 2019 op de Wolfskamer in Huizen in samenwerking met de commissie NK Jeugd en SV Huizen, het NK Mars, Marsparade en Show voor jeugdkorpsen georganiseerd zal worden.

De KNMO hoopt dat door het vroegtijdig bekendmaken van de datum, bij de planning van verenigingsactiviteiten door veel jeugdkorpsen overwogen zal worden om deel te gaan nemen aan dit NK voor de jeugd. In het najaar volgen meer nieuws en bijzonderheden over dit NK en kunnen verenigingen via site van KNMO zich inschrijven voor deelname.

Kernteam Doelgroep SMP KNMO