Het afgelopen jaar was het jaar van de terugkeer van Beatrix’ naar de competitie. Hier was twee jaar naartoe gewerkt door vele mensen binnen de club. Het was een jaar van hard werken, het wiel uitvinden en soms terugvinden, maar ook van veel lol en leuke optredens bij beide units.

Afgelopen jaar (2017) heeft ons veel geleerd en gesterkt in de gedachten dat het tijd is om de vereniging tegen het licht te houden en ons afvragen of de huidige manier van optreden/competitie nog wel de juiste was.

We hebben wekenlang gesproken met oud-leden, ouders van leden en uiteraard de huidige leden. Uit deze discussies bleek vooral hoe hecht de huidige vereniging is met elkaar en hoeveel kansen deze leden zagen voor een mooie toekomst van de club.

Zonder kritiek was het zeker niet. De verbinding tussen jeugd en senioren is nog niet optimaal. Onze naamsbekendheid binnen Hilversum kan veel beter. Hiermee samenhangend was er ook veel te zeggen over de communicatie binnen de vereniging.

Dit heeft ons doen besluiten om voor de komende jaren onze band met Hilversum op nummer 1 te zetten. Wij willen een stevige lokale basis waar we verder mee kunnen bouwen naar de toekomst. In de komende zomers zult u ons dan ook vaker zien binnen Hilversum.

Deze verlegde focus brengt met zich mee dat het deelnemen aan DCN/DCE/of opvolgers hiervan voorlopig niet meer past.

Wij zien veel kansen voor de toekomst. Wij willen onze jeugdopleiding een professionele basis gaan geven en ook veel meer Hilversumse kinderen in aanraking laten komen met onze hobby. Hiervoor is inmiddels de eerste aanzet gegeven en de eerste resultaten zijn erg bemoedigend!

Wat ons sterkt is ook de interesse van oud-leden in de ontwikkelingen bij de club. We hebben inmiddels verschillende mensen die hebben aangeboden te helpen bij het realiseren hiervan. Mocht jij eens willen praten hierover, dan staat het bestuur hier uiteraard voor open. Voor vragen graag mailen naar bestuur@beatrix.org

Wij hopen als bestuur dat deze nieuwe richting onze club op de korte en lange termijn sterker zal maken.