Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat muziekverenigingen en koren meer politieke steun verdienen. Dat blijkt uit een peiling uitgevoerd door Maurice de Hond. 59% van de Nederlanders vindt het van groot belang dat de muziekvereniging in hun gemeente blijft bestaan. 55% vindt dat de politiek de verenigingen actiever moet ondersteunen.

Buiten de grote steden vindt zelfs 71% van de mensen het belangrijk dat de muziekvereniging of het koor niet verdwijnt uit hun gemeenschap. KNMO-voorzitter Bart van Meijl: ‘1,5 miljoen mensen zijn in hun vrije tijd actief bij een culturele verenigingen. Daar wordt niet alleen muziek gemaakt, maar de verenigingen spelen ook een belangrijke verbindende rol in de samenleving. Deze peiling laat grote steun voor onze sector zien.’

De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie wijst er samen met Koornetwerk Nederland op dat verenigingen het steeds moeilijker hebben. Lokaal is er vaak fors bezuinigd op het verenigingsleven. Landelijk is er geen rechtstreekse steun beschikbaar. Van Meijl: ‘De steun uit de samenleving staat in schril contrast met de steun die we vanuit de politiek ontvangen. Als er niks verandert zullen veel meer verenigingen omvallen. Simpelweg omdat ze de broodnodige financiële en praktische ondersteuning niet krijgen.’

KNMO en Koornetwerk Nederland roepen de Kamer en het kabinet op om in actie te komen. ‘De minister sprak eerder deze maand uit dat de vrijwilligers de belangrijkste dragers van onze culturele sector zijn. Dat zijn mooie woorden, maar daar horen ook daden bij, bijvoorbeeld door de verenigingen ook landelijk te ondersteunen. Laten we samen werken om muziekverenigingen en koren een toekomst te geven. Want met elke vereniging die verdwijnt, verdwijnt er meer dan muziek.’