Color Guard Nederland (CGN) is onderdeel van KNMO en ijvert voor het kwalitatief en kwantitatief ontwikkelen van de indoor activiteiten van CGN. Dat doet ze onder meer met de Video Vault die alle CGN wedstrijden verslaat.

Op zondag 21 oktober 2018, trekken medewerkers van de CGN Video Vault naar Wevelgem om er opnames te maken tijdens de VLAMO Showwedstrijden 2018.
Met een mobiele camera zullen zij inzoomen op de deelnemende korpsen, hun voorbereidingen, ontwerpen en uitvoeringen. Het wordt een  bijzondere kijk met educatieve waarde voor publiek, artiesten en createurs.

VLAMO vzw is verheugt met deze samenwerking!

Nuttige linken:

Geert Vanmaeckelberghe
Actief lid bij Showkorps WIK Oostende (van 1974 tem 2011) als muzikant, choreograaf, tamboer-majoor, bestuurslid / voorzitter stuurgroep drupershopi (drumbands, percussie ensembles, showkorpsen en pipe bands) VLAMO (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) , redactielid KLANKBORD magazine / docent en jurylid exercitie - tamboer-majoor / choreograaf / auteur handleiding "Klank, Kleur én Beweging" / Lid van de WMC adviesraad voor percussie - mars & showwedstrijden.