Het WMC heeft ons dinsdag een statement gestuurd over de jurering bij het WMC, in navolging op vragen van Korpsmuziek.nl tijdens de persconferentie na afloop van het tweede WMC-weekend. Daarin erkent de organisatie dat het feit dat resultaten tijdens WMC 2017 voor sommige korpsen lager uitvallen, in een eerder stadium gecommuniceerd had moeten worden. De volledige tekst van het statement is hieronder integraal te lezen. 

PERSSTATEMENT JURERING WMC 2017
Na afloop van het eerste weekend van de Mars- en Showwedstrijden in het Parkstad Limburg Stadion is er, onder andere op de facebookpagina van Korpsmuziek.nl, enige commotie ontstaan over de wijze van jureren van het Wereld Muziek Concours. Er is, zoals KNMO dat eveneens in zijn eerdere persstatement meldde, geen sprake van een nieuwe methode van jureren. Beoordelingen vinden plaats volgens dezelfde handleiding als tijdens andere concoursen en voorgaande edities van WMC. 

Bandbreedte
Wel is de bandbreedte waarbinnen punten worden gegeven uitgebreid. Uit onderzoek van een omvangrijk team van nationale en internationale experts, juryleden en dirigenten bleek dat toegekende punten bij wedstrijden veelal tussen de 80 en 95 punten vielen. Dat is een zeer nauwe range van scores en kan onmogelijk een reëel beeld schetsen. WMC ziet het als zijn taak om korpsen een realistisch beeld te geven van hun positie binnen de nationale en internationale SMP-wereld. Het presenteren van een te rooskleurig beeld draagt niet bij aan de ontwikkeling van individuele korpsen en van de sector als geheel. Daarom wordt er nu, binnen het huidige boxensysteem, een bredere range aan punten toegepast. De criteria die leiden tot deze punten zijn ongewijzigd en daarom kan er niet gesproken worden van een andere of nieuwe jurysystematiek.

“We zien dat alle deelnemers hun ziel en zaligheid in hun optreden leggen. Ze geven alles”, aldus Harrie Reumkens. “Maar we zien het ook als de taak van WMC om realistisch te zijn. Om te laten zien waar korpsen écht staan. Het is per slot van rekening een concours op wereldniveau.”

Commotie
De organisatie van WMC betreurt niettemin de gerezen onduidelijkheid bij korpsen en haar leden. WMC begrijpt de eventuele teleurstelling van individuele korpsen en hun achterban over de tot nu toe toegekende scores. Reeds na het tweede weekend merkt de organisatie echter dat deelnemers hun resultaten anders ervaren en dat scores in het bereik van 70 tot en met 80 niet worden gezien als een teleurstellende uitslag. Het feit dat resultaten tijdens WMC 2017 voor sommige korpsen lager uitvallen, had in een eerder stadium gecommuniceerd moeten worden. Het is echter niet zo dat korpsen zich met die kennis op een andere wijze hadden kunnen voorbereiden op hun deelname aan deze 18e editie van WMC. Tevens blijft de systematiek van jureren ongewijzigd en hopen we dat deze lijn in de gehele breedte, met het belang voor de sector in ogenschouw genomen, wordt doorgezet.

Jury
WMC werkt ook tijdens deze editie met een team van buitengewoon kundige en ervaren juryleden. Deze zorgvuldig geselecteerde jury vertegenwoordigt een dwarsdoorsnede van de sector en alle leden gelden als autoriteiten op hun vakgebied. WMC heeft er alle vertrouwen in dat deze jury, onder bezielende leiding van voorzitter Henk Smit, ieder korps zo objectief en realistisch mogelijk beoordeelt.

Wij wensen iedereen nog een muzikaal en inspirerend Wereld Muziek Concours toe.

1 reactie

  1. […] Vragen over communicatie m.b.t. jurering WMC KM heeft vorige week al aangegeven dat het een aantal vragen bij het WMC heeft neergelegd over de communicatie m.b.t. de jurering tijdens het WMC. We kregen de kans om deze vragen tijdens de persconferentie te stellen. Tijdens het gesprek zijn daar geen antwoorden op gekomen. Wel is er dinsdag 18 juli 2017 door het WMC een statement uitgedaan, waarin meer uitleg wordt gegeven over onder andere de communicatie naar de deelnemers en de samenstelling van het juryteam. We verwijzen de lezers dan ook graag door naar dit statement. […]