Het Trompetterkorps Alkmaar is voor haar juniorenkorps per direct op zoek naar een algemeen muzikaal leider/dirigent. Het juniorenkorps van het Trompetterkorps Alkmaar heeft rond de 25 spelende leden en ongeveer 15 leerlingen. Het juniorenkorps is nog steeds groeiende en de kinderen die spelend lid of leerling zijn, zijn tussen de 8 en 17 jaar oud.

De kinderen van de verschillende afdelingen repeteren allemaal op maandagavond. De kinderen zijn ingedeeld in 4 verschillende afdelingen:

1. Music-4U 1 à Kinderen van 8 jaar oud die 13 weken les krijgen in Algemene Muzikale Vorming.
2. Music-4U 2 à Kinderen die na Music-4U 1 13 weken gratis les krijgen op een instrument.
3. TKA Kids à Kinderen die officieel lid geworden zijn en repeteren voor hun A-diploma.
4. TKA Junioren à Kinderen die in bezit zijn van het A-diploma en optreden met het juniorenkorps.

Het Trompetterkorps Alkmaar speelt met de volgende instrumenten: Trompetten (es/des), hoorns (es), bastrompetten (es/des), snare drums, overslagen en bekkens. Bij de blaasinstrumenten is de muziek (voornamelijk marsmuziek) opgedeeld in 2 á 3 verschillende partijen per instrumentgroep.

Wij zijn per direct op zoek naar een Algemeen muzikaal leider/dirigent (m/v), die:

* ervaring heeft met het lesgeven en omgaan én stimuleren van kinderen;
* ervaring heeft met het lesgeven op koperblaasinstrumenten;
* ervaring heeft met het lesgeven van een grote groep kinderen en niet terugdeinst van het grote verschil in leeftijd tussen de kinderen;
* samenhang kan creëren binnen de diverse instrumentgroepen, zowel op muzikaal als op relationeel niveau;
* doorstromende TKA Kids kan inpassen binnen de huidige groep en voor iedereen de uitdaging en leercurve kan behouden;
* gewend is om eigen initiatieven en ideeën in uitvoering te brengen en tegelijkertijd een goede afstemming kan behouden met het dagelijkse bestuur (bandraad);
* de bandraad gevraagd en ongevraagd advies kan geven over de muzikale voortgang van de kinderen en met name hoe deze te blijven verbeteren;
* zin heeft in een uitdaging om het juniorenkorps naar een hoger niveau te tillen;
* zin heeft om de kinderen enthousiast te maken en te houden voor het samen muziek maken en optreden.

Een afgeronde opleiding op het conservatorium en affiniteit met houding en exercitie is een pré! U kunt reageren via junioren@trompetterkorpsalkmaar.nl. U kunt uw bericht richten tot de heer Ferry Blankendaal, bandleider van de TKA Junioren.

De reacties worden verwerkt en indien u uitgenodigd wordt, zal een gesprek plaatsvinden met een delegatie van de bandraad. Na een gesprek met de bandraad volgt een gesprek met een afvaardiging van algemeen bestuur, waarbij vergoeding en andere dergelijke zaken aan de orde komen.

Na het eerste gesprek met de bandraad, houden wij graag de optie open om de kandidaat uit te nodigen voor een tweede gesprek met de overige leden van de bandraad én voor een proef-repetitie met de jeugdband.

Trompetterkorps Alkmaar

Het Trompetterkorps Alkmaar is een traditioneel jachthoornkorps met een volledig eigen stijl en uniform. De optreden agenda bestaat voornamelijk uit optochten in binnen- en buitenland. Daarnaast worden er veel activiteiten georganiseerd om de binding die in een verenging als de onze heel belangrijk is, zoveel mogelijk te creëren en te behouden.

Dit jaar bestaat het Trompetterkorps Alkmaar 52 jaar. Het jongere broertje, de TKA Junioren bestaan dit jaar 47 jaar en Music-4U bestaat dit jaar 12 jaar. Music-4U is de eigen jeugdopleiding van het korps, waarbij de kinderen via de basisschool enthousiast gemaakt worden voor het lidmaatschap bij een muziekverenging. Sinds de oprichting van Music-4U is het aantal jeugdleden exponentieel toegenomen, waarbij het voortbestaan van het Trompetterkorps Alkmaar voor de komende tientallen jaren is gewaarborgd.

De repetitieavond is iedere maandagavond van 18.30 – 20.30 uur, waarvan een deel zal worden besteed aan het individueel lesgeven van doorstromende TKA Kids en Music-4U’ers. De band repeteert van 19.30 tot 20.30 uur, waarbij samen spelen met het slagwerk ongeveer 2x per maand plaatsvindt. Ook vinden er in de zomer buiten exercitielessen plaats.

De bandraad van de TKA Junioren bestaat uit zeven leden. Het is een relatief jonge club mensen die met veel enthousiasme samen werkt aan de constante opbouw van de jeugdband. Het merendeel van de bandraadsleden geeft ook zelf les op de maandagavond, waardoor een goede aansluiting met de kinderen is gewaarborgd. Tevens zorgt dit ervoor dat de discussies over muzikale voortgang veelal worden gekenmerkt door gedeelde problematiek én oplossingen. De bandraad wil graag een externe algemeen muzikale leider aanstellen, zodat deze ook regelmatig met een objectieve blik naar de jeugdband kan kijken en de bandraad hierover gevraagd en ongevraagd kan adviseren. Daarnaast is er wel degelijk een vraag naar een beroepsmatige dirigent die het korps muzikaal samenbrengt en klaarstoomt voor optredens.