Home Evenementen Wedstrijden WMC NIEUWS: Minder Amerikaanse invloeden, 80 is weer goud en eerste juryleden...

WMC NIEUWS: Minder Amerikaanse invloeden, 80 is weer goud en eerste juryleden zijn bekend

228
0

Het aftellen naar het WMC is begonnen en de organisatie brengt dan ook steeds meer nieuws en details naar buiten. Onlangs werden de nieuwe reglementen al gepubliceerd, met daarin een aantal opvallende zaken. Voor Korpsmuziek was dat reden om artistiek directeur Harrie Reumkens aan de tand te voelen. We zetten de belangrijkste nieuwtjes op een rijtje en voor deelnemers is dit een must-read!

80 is goud!

Meest opvallende verandering is dat bij de stadionwedstrijden (show, mars en marsparade) de 85-puntengrens voor ‘goud’ is losgelaten. Bij het komende WMC krijg je weer ‘gewoon zoals vroeger’ een gouden medaille bij een score van boven de 80 punten. “Met het terugkeren naar de 80-punten grens voor goud lopen de stadionwedstrijden enerzijds weer in de pas met de overige WMC-wedstrijden”, legt Harrie Reumkens uit. “Anderzijds doen we dat ook weer met de meeste andere internationale wedstrijden, hetgeen de herkenbaarheid alleen maar ten goede komt. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om de criteria, waarop deze punten al dan niet toegekend worden.”

WMC onderhandelt met Blue Devils en verwacht ook weer Thaise toppers

Het WMC heeft inmiddels voor alle wedstrijden al 140 aanmeldingen binnengekregen vanuit Europa (waaronder “verrassende inschrijvingen”), de USA, Canada en veel andere landen. De organisatie verwacht nog dat dit aantal gaat oplopen. Bovendien is het WMC in verre onderhandeling met de Blue Devils. “We hopen die onderhandelingen binnenkort af te sluiten”, zegt Reumkens. “Ook met betrekking tot hun mogelijke inzet tijdens de opening op zaterdag 8 juli.”

Ook komen er volgens Reumkens nog aanmeldingen van de Märkische Turnerbund en hij verwacht ook zeker weer deelname vanuit Thailand. “Het is nog niet duidelijk welke Thaise bands zullen komen, maar de voorbereidingen in Thailand wijzen wel in de richting van deelname door enkele toppers. We zijn er afgelopen januari geweest en het betreffende ministerie zal 10 orkesten – marching bands, slagwerkensembles en harmonieorkesten – afvaardigen.” Bij het vorige WMC bestond de top-3 bij de showwedstrijden uit Thaise corps: Surasakmontree, Suranari en Pattaya.

Minder nadruk op Amerikaanse showcultuur

En daarmee is ook meteen een soort van pijnpunt benoemd, want Reumkens laat weten dat bij de stadionwedstrijden de nadruk iets minder op de Amerikaanse showcultuur komt te liggen dan in 2013. Dat zien we uiteindelijk terug in de samenstelling van het juryteam. “Het was volgens onze mening een terecht kritiekpunt tijdens het vorige WMC”, zegt hij. “We hebben enerzijds goed geluisterd naar de reacties van de vele bands, die niet tot dit show genre behoren en die in Kerkrade toch in de meerderheid zijn. Zij hebben veel respect voor grootheden als jurylid George Oliviero, maar geven tegelijkertijd denk ik terecht aan, dat een WMC-juryteam wat beter uitgebalanceerd zou mogen zijn, als het gaat om het aandeel corpsstyle ten opzichte van de rest.”

“Het WMC blijft, zeker ook naar de mening van mensen als Dave Gibbs (directeur Blue Devils) en George Oliviero, een unieke wedstrijd waar nagenoeg álle showculturen te zien zijn, zonder daarbij tot een eenheidsworst te vervallen. En dat moeten wij zo houden, denk ik.” Het WMC geeft dus aan goed te luisteren naar de kritieken vanuit het werkveld. “We hebben naar aanleiding van de reacties na afloop van WMC 2013 en de gesprekken onder andere tijdens de NSC’s sindsdien ons beleid voor 2017 bepaald”, zegt Reumkens. “We vinden het overigens geweldig, dat de deelnemers en hun directe omgeving zo enorm bij het festival betrokken zijn, en wij zullen ook altijd blijven luisteren naar de commentaren uit het veld.”

Geen veldjury tijdens showwedstrijden

Het juryteam voor de show- en marsparadewedstrijden wordt binnenkort bekend gemaakt. Dan moet volgens Reumkens ook duidelijk worden dat goed is gekeken naar de balans. “Er was overigens minder kritiek op de showwedstrijden. Het format en de beoordelingssystematiek voor de showwedstrijden blijven nagenoeg gehandhaafd.”

Er zijn straks zes juryleden: twee muzikale, twee visuele en twee effect-juryleden die allemaal in de box, bovenin het stadion, gaan plaatsnemen. “We hebben de positie van de box ten opzichte van het veld verbeterd, waardoor de juryleden zo optimaal mogelijk de audio- en visuele aspecten van de shows zullen kunnen waarnemen”, zegt Reumkens. “Waarom er geen veldjuryleden meer zijn? WMC is een finalewedstrijd, waarbij het gaat om de beoordeling van een eindproduct, dat na 4 jaren van hard werken gepresenteerd wordt, en daar hoort ons inziens geen veldjury meer bij. Overigens zijn er veel meer showwedstrijden, waarbij geen veldjury gebruikt wordt, zoals álle aan WAMSB gerelateerde wedstrijden, maar ook de nationale kampioenschappen van Thailand.”

Juryteam Marswedstrijden bestaat straks alleen uit specialisten

Veel vragen kwamen er ook over de Marswedstrijden. Reumkens: “Het meeste commentaar met betrekking tot het juryteam van 2013 betrof, opnieuw terecht, het aandeel corpsstyle-specialisten in de marsjury. Daar moest geconstateerd worden, dat sommige juryleden toch echt alleen maar gespecialiseerd zijn in show, en dat bij hen de echte diepe kennis van de verschillende grote Europese marsculturen ontbrak. Vandaar een ander juryteam én een andere jurysystematiek voor deze wedstrijd, ook nu weer gebaseerd op zéér uitgebreide besprekingen met de specialisten enerzijds en het veld zelf anderzijds.”

“We hebben gekozen voor een juryteam van vier internationale specialisten, die samen álle grote marsmuziek-culturen beheersen”, zegt Reumkens. Het team bestaat uit Henk Smit (NL), Ruud Böhmer (NL), Gary George (UK) en de Tsjech Vaclav Blahunek. “Vaclav is dirigent van het Orkest van de Praagse Burcht en het Nationale Politieorkest van Tsjechië en een absolute kenner van de blaasmuziek uit Tsjechië, de voormalige dubbelmonarchie Oostenrijk/Hongarije en de daarmee direct verbonden gebieden als Pruisen en Sachsen”, aldus Reumkens.

De vier Mars-juryleden zullen allemaal het gehele product beoordelen en kijken dan naar muziek, visual, stijl en programma. Ze doen dat ook alle vier vanaf het veld. Dat is onder andere de uitkomst van een inhoudelijk proces, waarbij het veld nadrukkelijk betrokken is geweest. Ook blijft de bocht in het parcours. “De vertegenwoordigers uit het veld waren zelf van mening, dat men er nu aan gewend is en dat deze daarom gehandhaafd moest worden”, zegt Reumkens.

Marsparade-juryleden op zowel veld als in box

Bij de Marsparade zijn zes juryleden actief. Het is nog niet bekend of dit dezelfde juryleden zijn als bij de showwedstrijden. Wel is duidelijk dat ook hier twee muzikale, twee visuele en twee effect-juryleden actief zijn. Per onderdeel zit er een jurylid in de box en staat er eentje op het veld.

Volgens de artistiek directeur vormen de Mars- en Marsparadewedstrijden nog steeds een populair, zo niet het meest populaire publieksonderdeel van de stadionwedstrijden. “Het grotere aandeel van goede muziek in dit wedstrijdonderdeel zal daar zeker debet aan zijn”, vindt Reumkens. “Het deelnemersveld van de showwedstrijden is zich hier wellicht niet altijd van bewust. Men steekt heel veel tijd en middelen in de ontwikkeling van hun showproducties, die lang niet altijd bij dat deel van het publiek aankomt, dat niet direct als fan met de bands verbonden is. En juist dat onafhankelijke publiek is in Kerkrade, zeker als het stadion nagenoeg vol zit in het laatste weekend, nog steeds de meerderheid!”

Terug naar vier weekenden

Deelnemers kunnen zich nog tot 1 oktober inschrijven. Het WMC hanteert een maximum aantal van 250 inschrijvingen. Meteen na die deadline gaat het WMC aan de slag met de selecties en plaatsingen. Rond oktober wordt ook het officiële jurymanual gepubliceerd.

De stadionwedstrijden vinden plaats op zondag 9 juli, zaterdag en zondag 15/16 juli, zaterdag en zondag 22/23 juli en zaterdag en zonder 29/30 juli. “Nu het aantal inschrijvingen al op 140 in totaal staat en met de kennis dat dit aantal nog zal oplopen, gaan we uit van een goede invulling van de zeven wedstrijddagen. We streven er naar om op diverse dagen enkele mooie extra’s aan het wedstrijdprogramma toe te voegen”, besluit Reumkens.