Home Organisaties BvOI start nieuwe opleidingen voor staf SMP korpsen.

BvOI start nieuwe opleidingen voor staf SMP korpsen.

240
0

In september is een nieuwe opleiding voor mensen die zich willen ontwikkelen als dirigent of instructeur voor show- en mars-korpsen gestart. De BvOI (Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs) is initiatiefnemer om hier via nieuwe wegen invulling aan te geven. Op een KNMO congres eind 2019 is bij een aantal korpsen en professionals getoetst of er behoefte is en waar een dergelijke  opleiding aan zou moeten voldoen. De constatering was ook dat het steeds lastiger is om een goede dirigent of instructeur te vinden die niet alleen de adequate muzikale professionaliteit bezit, maar tevens goed thuis is in de wereld van mars- en show-orkesten, in al zijn variaties van bezettingen en speelstijlen. De kring van potentiele kandidaten lijkt gering en is aan het slinken, er is ook behoefte aan nieuw jong talent, maar waar vinden die een adequate (vak)opleiding?

De BvOI start daarom een 3-jarig opleidingstraject. Elk cursusjaar bestaat uit 10 ‘werkzaterdagen’ met daarnaast de nodige thuisstudie en opdrachten, praktijkstage’s en werkbezoeken. Naast de algemeen theoretische vakken – en uiteraard directie en didaktiek – is er ruimte voor de specifieke context van show en mars. Ook bezettingen, speelstijlen, repertoire, Marching-and Manouvring, instrumenteren, show; een breed palet komt aan de orde. De basis in ‘verplichte modules’ een deel ook in ‘keuzemodules’ waarbij een cursist kan werken aan een portfolio voor drie afstudeervarianten: A: ongestemd slagwerk, B: dirigent blazers, C: gestemd slagwerk/mallets.

Doelgroep voor deze opleiding is de (zeer) gevorderde muzikant (minimaal C niveau) , instrumentele professionals zonder directie of SMP ervaring of mensen die in de praktijk ervaringen hebben opgedaan (denk bijvoorbeeld aan DCI), maar vakmatige ondergrond missen. Voor je aan de opleiding begint is er een toelatingstoets en motivatiegesprek en wordt gekeken naar jouw gewenste studieprofiel. (Datum Intake: 28 augustus tussen 11.00 – 16.00 uur)

Elk jaar worden een aantal vakken afgesloten met een toets en aan het eind is er uiteraard een praktijkexamen. Je krijgt les van een aantal ‘hoofddocenten’ maar er zal ook gebruik worden gemaakt van gastdocenten die hun sporen in de SMP wereld ruimschoots hebben verdiend. De opleiding wordt gecertificeerd.

  • De kosten zijn – mede afhankelijk van het aantal deelnemers – Euro 1700,-/jaar.
  • De cursuslocatie is voor de werkdagen: Fontys ConservatoriumTilburg

Wellicht zijn er ook korpsen die een dergelijk opleidingsplek wensen voor hun (jonge) hulp instructeurs, die geen ambities hebben voor een conservatorium, maar zich wel kunnen en willen ontwikkelen tot staflid ?

Nadere info of aanmelding via cursuscoördinator Inge Joldersma, educatie@bvodi.nl of telefonisch via 06 53 426 026

Extra activiteiten

Naast de reguliere opleiding bereidt de BvOI in samenwerking met partijen als de werkgroep SMP van de KNMO, CGN of conservatoria ook extra workshops voor die ook toegankelijk zijn voor een breder publiek. De cursisten van boven beschreven opleiding kunnen deelnemen aan workshops en extra modules die ‘studiepunten’ kunnen opleveren in hun portfolio. Maar ook dirigenten, instructeurs en andere stafleden kunnen deelnemen aan deze ad hoc georganiseerde activiteiten. Bijvoorbeeld in de vorm van een masterclass, een workshop, lezing, en serie bijeenkomsten of trainingen rond bijv. Show-ontwerp, choreografie, bijzondere speelstijlen en bezettingen.

Verdere info volgt.