Het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade stelt de start van de inschrijvingen voor de wedstrijden van volgend jaar uit. Aanvankelijk zou de aanmelding voor WMC 2021 op 1 april aanstaande worden opengesteld, maar de organisatie kiest ervoor dit vanwege de Coronacrisis vooruit te schuiven. Uiterlijk 1 juni maakt de WMC-organisatie meer informatie bekend.

,,Het zou, gezien de enorme impact van dit virus op de wereld, niet passend te zijn om nu van start te gaan met de inschrijvingen,” zegt WMC-voorzitter Max Kousen. ,,Bovendien zijn veel bestuursvergaderingen en repetities opgeschort en kunnen verenigingen geen beslissing nemen over hun deelname aan WMC 2021. De prioriteit van verenigingen ligt nu bij het welzijn van hun eigen leden.”

WMC volgt de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend en maakt uiterlijk 1 juni meer informatie bekend over de inschrijvingen voor de wedstrijden van volgend jaar. ,,Onze gedachten gaan nu vooral uit naar de slachtoffers van het virus, hun naasten en de mensen in de zorg die met vereende krachten werken om deze pandemie onder controle te krijgen,” zegt Kousen.