Zaterdag 10 maart jl. was het reeds vroeg een drukke bedoening bij het H.F. Witte centrum in de Bilt. Tientallen brandweermannen en -vrouwen maakten hun opwachting voor de eerste Landelijke Brandweer Muziekdag, een initiatief van de voormalige Brandweerharmonie uit Bilthoven. Gedurende de dag werd door muzikanten en oud-leden van de harmonie samen met muzikaal Brandweer Nederland een spetterend programma voorbereid. De repetitiedag werd afgesloten met een gezamenlijk diner. Voor een volle zaal met enthousiaste muziekliefhebbers werd ’s avonds door de grote groep slagwerkers en blaasmuzikanten de inspanning van de dag getoond. Het uitdagende programma met onder andere St. Florian Choral (Doss), Elements (Balmages) en de Piratenmars was een daverend succes.

Het tweede deel van de avond stond in het teken van de naamsverandering van de harmonie welke na ruim negentig jaar aan een facelift toe was. Het harmonieorkest vertolkte de door haar ontwikkelde film- en theatershow die ze voor deze speciale gelegenheid had aangepast aan de geboorte van haar nieuwe naam. Het publiek mocht genieten van prachtige beelden van sommige van de mooiste plekken uit de gemeente de Bilt, omlijst door romantische en bij tijd en wijle dramatische muziek. De film, muziek en soms hilarische sketches op toneel waarin de strijd tussen water en vuur werd uitgebeeld werkten gestaag naar de apotheose van de avond waar in een vurig einde het oude logo van het orkest in vlammen op ging en uit de as het nieuwe herrees en vol trots de nieuwe naam werd gepresenteerd: Het Nederlands Brandweerorkest.

Peter Otten, sinds een maand de nieuwe voorzitter van het orkest gaf een korte toelichting op het ontstaan van het nieuwe logo welke een versmelting is tussen een muzieksleutel en het brandweerlogo. Daarnaast gaf hij aan hoe trots het orkest is op haar brandweer-oorsprong en hoe de nieuwe naam deze banden nog eens aanhaalt. Door de nieuwe naam wordt haar imago als blaasorkest verstevigd. Tevens was er een uitgebreid woord van dank voor de sponsoren. Zonder de financiële ondersteuning van deze lokale bedrijven zouden dit soort muzikale avonden niet mogelijk zijn.

Daarna werd er door de honderden gasten het glas geheven en geproost op de toekomst van het Nederlands Brandweerorkest en natuurlijk werd de avond afgesloten met de meeslepende Brandweermars, terwijl het publiek in polonaise door de zaal ging.