In opdracht van en in samenwerking met de Kamper Veteranenstichting houdt muziekvereniging De Broederband een groots Veteranenconcert, op zaterdag 26 november in muziekcentrum De Burgwal (vh. Burgwalkerk).

Actualiteit
De actualiteit maakt het besef van vrede, vrijheid en veiligheid groter en groter. Vrede is niet vanzelfsprekend. Vrede is soms zwaar bevochten of er zijn militaire vredesmissies nodig om de vrijheid te bewaken. Militairen die zijn uitgezonden en/of hebben gestreden noemen we veteranen. Kampen kent een actieve veteranenstichting voor hen die op missie zijn geweest. Als waardering voor al deze veteranen en voor de inwoners van Kampen wordt dit concert georganiseerd.

Op de lessenaar staan werken die te maken hebben met oorlog, strijd en bevrijding, maar bovenal ook stukken die speciale betekenis hebben voor de veteranen. Denk daarbij aan Nothing else matters, Sound of Silence en Brothers in Arms. Aan het concert werken enkele solisten mee.

Bijwonen?
Het concert is gratis bij te wonen. Vanwege de grote belangstelling die wordt verwacht dienen plaatsen wel te worden gereserveerd. Dat kan via www.debroederband.nl

Voorafgaand aan het concert wordt op vrijdagmiddag het concert speciaal voor basisschoolleerlingen gegeven. Voor meer reserveringen en meer informatie daarover: voorzitter@debroederband.nl

broeder