Home KNMO KNMO: Corona: wat kan wel en wat kan niet?

KNMO: Corona: wat kan wel en wat kan niet?

4508
0

Bij de brief die de KNMO laatst liet uitgaan over haar rol in de strijd tegen het coronavirus was een toelichting gevoegd met de actuele stand van zaken op basis van formele bronnen. Wat kan volgens de Tijdelijke Wet Covid-19 wel en wat kan niet? Hieronder de volledige tekst van deze bijlage.

Bij het beoordelen en uitleggen van de maatregelen en versoepelingen baseert de KNMO zich op de Tijdelijke Wet Covid-19. Tevens wordt in de duiding ook de toelichting op de wetgeving en de parlementaire behandeling (voor zover die geweest is) betrokken. Waar wij ons slechts voor een zeer beperkt deel op baseren is de informatie die via rijksoverheid.nl wordt gepubliceerd. Helaas hebben we in veel gevallen moeten constateren dat de informatie of verouderd, of zo onoverzichtelijk is dat een foutieve conclusie voor de hand lag.

Op diverse momenten hebben we overleg met het ministerie en andere instanties met betrekking tot onduidelijkheden (of onwenselijke gevolgen van maatregelen). De fase waarin we nu zitten heeft tot gevolg dat we in het land veel afwijkingen zien, afwijkingen die feitelijk beperkt mogelijk zijn binnen de wetgeving. We hebben reeds aandacht gevraagd voor de afwijkingen per regio aangezien dit niet stimulerend en verhelderend werkt.

Hieronder geven we een beknopte weergave van de maatregelen zoals die op dit moment landelijk van kracht zijn. Het is belangrijk vooraf te vermelden dat in de toelichting van deze wet een onderscheid wordt gemaakt tussen professionals en amateurs. De uitzonderingen op groepsvorming en 1.5-meter zoals beschreven in de wet gelden hierin dus alleen voor de professionals.

1-op-1 lessen
Op dit moment zijn 1-op-1 lessen thuis niet verboden, maar wordt aangeraden om niet meer dan twee gasten per dag te ontvangen. Dit is dan ook inclusief andere mogelijke gasten. Ontvang je op een dag twee leerlingen, nodig dan niet ook iemand anders uit voor bijvoorbeeld een etentje.
Hierin valt nog een uitzondering, de regels gelden niet voor leerlingen t/m 12. Hiervan mag je er dus meer lesgeven, maar adviseren wij om de grenzen niet op te zoeken.
Muziekscholen zijn nog dicht, zie hiervoor het kopje besloten en openbare ruimtes.

Jeugdorkesten
Er is een uitzondering voor georganiseerde groepsevenementen voor jongeren t/m 17 jaar voor zowel binnen als buiten. Hierbij mogen twee volwassen begeleiders aanwezig zijn. Een jeugdorkest mag dus, zowel binnen als buiten, met maximaal 2 volwassen (bijvoorbeeld de dirigent) repeteren. Wij adviseren hiervoor om wel het KNMO protocol m.b.t. de 2 meter afstand tot elkaar te handhaven en goed te ventileren.

Sport-elementen van onze sector (show, marching, majorette en twirl)
Voor sportactiviteiten die plaatsvinden bij een sportaccommodatie of een door de gemeente toegewezen locatie is de uitzondering voor jongeren iets ruimer, namelijk t/m 26 jaar. De KNMO heeft zich reeds eerder op het standpunt gesteld dat gezien de gelijkenissen de onderdelen marching, show, majorette en twirl hieronder vallen.

Besloten en openbare ruimtes
Openbare gebouwen, zoals muziekscholen, centra voor kunsten, e.d. zijn nog gesloten. Hier kan dus ook geen repetitie worden gehouden of een les worden gegeven.

Het verenigingsgebouw
Een verenigingsgebouw wordt per gemeente (op dit moment) anders gedefinieerd. Een verenigingsgebouw is in de communicatie vorig jaar gedefinieerd als openbaar. Vanaf het moment dat de noodverordeningen zijn overgegaan in de noodwet is het verenigingsgebouw niet meer specifiek benoemd. Dat lijkt een reden te zijn voor zowel verenigingen als gemeente om het verenigingsgebouw als besloten aan te merken. Uiteraard begrijpen we deze beweging, met het wegvallen van de zinsnede over verenigingsgebouwen lijkt hier ruimte te ontstaan. We adviseren in alle gevallen duidelijke afspraken met de gemeente te maken. Daarbij wijzen we erop dat we nog steeds in een risicovolle periode zitten waarbij het de vraag is in hoeverre het verstandig is risico’s te nemen nu er in wet- en regelgeving hiaten zitten.

Natuurlijk wil iedereen weer bij elkaar komen en samen muziek maken. Mochten er als gevolg hiervan besmettingen zijn die te herleiden zijn naar samenkomsten van verenigingen realiseert u zich dan dat dit niet alleen voor de personen in kwestie en de vereniging verschrikkelijk is: de kans is zeer groot dat met inmenging van instanties en het RIVM zaken tot nader order op slot worden gezet tot er meer kennis is over de risico’s.

VEELGESTELDE VRAGEN

Mag 1-op-1 les weer?
Thuis mag je maximaal twee leerlingen per dag ontvangen, mits je die dag geen andere bezoekers ontvangt. Hierop geldt één uitzondering, namelijk leerlingen t/m 12 jaar. Daarvoor gelden geen beperkingen maar we adviseren de grenzen niet op te zoeken.

Openbare gebouwen zoals muziekscholen zijn nog dicht. Mocht je in een besloten gebouw mogen lesgeven adviseren wij om ook hier niet de grenzen op te zoeken.

Mag mijn orkest nu weer buiten repeteren?
Vanuit de landelijke richtlijnen niet. Je mag momenteel met vier mensen buiten samenkomen, waarop voor ons twee relevante uitzonderingen zijn. Zo zijn professionals hiervan uitgezonderd en is er een leeftijdsgrens voor georganiseerde jeugdactiviteiten en voor sport.

Jongeren t/m 17 jaar + 2 begeleiders mogen deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten, bijvoorbeeld een repetitie van een jeugdorkest. Voor sport (twirl, majorette, marching, show, e.d.) is de leeftijd t/m 26 jaar, mits dit buiten bij een sportaccommodatie of een door de gemeente toegewezen locatie is.

Zijn er andere regels/uitzonderingen voor mensen die al gevaccineerd zijn?
Op dit moment gelden de regels voor iedereen. Er is geen uitzonderingspositie op de regels als je gevaccineerd bent.

Wat betekent de routekaart voor onze sector?
In de tweede stap, die origineel op 11 mei gepland stond, staat onder andere kunst en cultuurbeoefening binnen op de agenda. De derde stap, oorspronkelijk gepland voor 26 mei, gaat de groepsgrootte naar 4 personen binnen. Onduidelijk is op dit moment of in de tweede stap (kunst en cultuurbeoefening binnen) er een uitzondering voor amateur cultuurbeoefening op de groepsgrootte is/komt.

Er is voor nu volgens ons dus nog geen enkele aanleiding om binnen al te repeteren

BRON: KNMO

Heeft u op dit moment vragen en opmerkingen dan kunt u die sturen aan corona@knmo.nl

De definitieve versie van het protocol (alsmede toekomstige updates) kunt u vinden op:
https://www.knmo.nl/protocol/