Aan interessante onderwerpen geen gebrek. Op deze pagina een aantal van de onderwerpen, een korte preview uit het programma voor deze editie. Voor slagwerkers met een wat traditionelere interesse is er een gave workshop onder leiding van Peter Vulperhorst die de verschillende stijlen van slagwerk zal belichten en de mogelijkheden binnen de mars- en showsector.

De jeugd heeft de toekomst dus ook voor jeugdkorpsen is er een speciale sessie over ervaringen van twee jeugdkorpsen als start van de discussie over wat de jeugdkorpsen nodig hebben om de verwachtingen te kunnen waarmaken als toekomst voor de sector. O.a. Jong Pasveerkorps en Jong Beatrix zullen hun eigen verhalen vertellen. De doelgroep SMP vindt het van belang dat zoveel mogelijk jeugdkorpsen aanwezig zijn om SAMEN te professionaliseren.

  • In het kader van een kijkje in de keuken zullen we meegenomen worden in de professionele tot standkoming van twee producten vanuit de mars-en showsector. Voor de marssector zal Eduard Veldkamp toelichten via welke methode Door Vriendschap Sterk uit Katwijk haar marsproduct ‘The Imperial Seahawk’ heeft vormgegeven.
  • Voor de showsector zullen Marcel van Raaij en Maikel Meulema het product ‘Capture The Flag’ van de Rijnmondband als leidraad nemen om het publiek mee te nemen hoe zij tot een showproduct komen. Beide sessies geven een unieke kijk in de keuken.
  • Voor de marssector zal er ook vanuit de Technische Commissie Mars een sessie worden gehouden over hoe zij de professionalisering van de marssector voor zich zien. Veel breder zal er gediscussieerd worden over het professionaliseren van Kader voor de Mars en Showsector door de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs en Rob Balfoort vertelt hoe je op een andere manier aan kwaliteit kunt werken.
  • De groepen van Slag & Vlag en Music Unlimited zijn in opmars en ook dit jaar een sessie met en voor deze groepen. Dit jaar wordt er aandacht besteed aan het verder brengen van een Slaggroep. Hiervoor zullen Alex Hansen en Ferdi van Maanen hun lesmethoden en ervaringen delen met de anderen. Deze sessie is bedoeld voor groepen die al begonnen zijn en voor verenigingen die interesse hebben om binnen hun gelederen een zogenaamde G-groep op te zetten. Ook een goed doel komt aan de orde namelijk het ondersteunen van de muziek in Oeganda. Bezoek deze sessie en wellicht gaat u volgend jaar mee om in Oeganda mee te helpen muziek en jeugd daar met elkaar te verbinden.
  • Professionaliseren en geld hebben een samenhang daarom ook twee sessies die een financiële insteek hebben. Robert de Bruijne heeft met zijn vereniging al aardig wat ervaring opgedaan met het werven van subsidies. Hij neemt de bezoekers mee hoe zijn vereniging dit heeft aangepakt met daarbij natuurlijk ook de valkuilen en de tips. De tweede sessie gaat over de energierekening van verenigingsgebouwen en hoe je daar beter mee kan omgaan.

Professionaliseren Kader (BvOI) – Roel van Raaij
Educatie als stimulans voor Professionalisme – Rob Balfoort en Roel van Raaij
Het oerwoud van Subsidies – Robert de Bruijne
***************

Kortom genoeg te halen, het enige wat je hoeft te doen is zorgen dat je erbij bent.

SMP Congres 2022, Zaterdag 26 november 2022, Het Huis van Eemnes
Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes, Aanvang 12.30 uur.
Begin SMP Borrel: 17.30 uur, Eindtijd: 18.30 uur

Het congres is gratis te bezoeken. Wel vraagt de organisatie je in te schrijven