De persconferentie van Premier Rutte zorgt voor veel opluchting en perspectief, maar wijst met nadruk onverkort op het belang van gezond verstand en zelfbeheersing.

Op het eerste oog lijken er mogelijkheden te ontstaan om onder strikte voorwaarden de repetities op te starten. Vanaf 1 juni weer in kleine setting (tot 30 personen totaal per culturele instelling) en vanaf 1 juli in grotere omvang (tot 100 personen totaal per culturele instelling). Mits aan alle basisrichtlijnen wordt voldaan en er op basis van strikte protocollen wordt gehandeld.

Zie ook de infographic “Basisregels voor iedereen” van 6 mei 2020 van de Rijksoverheid onder aan deze pagina.

Nuancering
Volgens de KNMO is echter nog onvoldoende duidelijk wat dit voor de sector specifiek betekent. Culturele instellingen mogen per 1 juni onder strikte voorwaarden open, maar daaruit kan niet direct worden geconcludeerd dat ‘dus’ ook muziekgezelschappen (of koren) weer actief kunnen repeteren. Hierover wordt bij de overheid navraag gedaan om meer helderheid en nuancering te krijgen.

De KNMO blijft samen met andere culturele partners in Den Haag aandringen op duidelijker richtlijnen voor onze sector. Voor veel muzikanten en zangers is veilig muziekmaken en zingen – terecht – een cruciaal punt. Dit zou daarom volgens ons onderdeel moeten zijn van een besluit om weer met activiteiten te kunnen starten.

Onderzoek naar veilig samen repeteren en zingen
Samen met onze partners zijn we dan ook bezig onderzoek op dit punt gedaan te krijgen door onder meer TU Delft en TU Eindhoven. Daarnaast werken we hard aan de ontwikkeling van een (goedgekeurd) protocol, waar muziekverenigingen koren hun eigen activiteiten op kunnen inrichten. We hopen op deze onderdelen zo spoedig mogelijk, en uiteraard als het even kan voor 1 juni meer te kunnen meedelen.

De onduidelijkheid en het geduld is niet fijn, maar het is wel van belang om straks weer gezond en veilig met onze activiteiten aan de slag te kunnen gaan.

(Infographic Rijksoverheid d.d. 6 mei 2020)