De KNMO wil met bestuurders, instructeurs en andere medewerkers van jeugdkorpsen in gesprek over een nieuwe invulling van het NK voor jeugdkorpsen. Op 16 september organiseren ze zelfs een brainstorm.

De brainstorm is nodig omdat de organisatie van het Nationaal Jeugd Festival (NJF) in Vlissingen afgelopen jaar het officiele NK niet kon organiseren. De KNMO hoopt nog voor de komende zomervakantie een gesprek te hebben met de NJF organisatie over de mogelijkheden tot voortzetting van de samenwerking tussen KNMO en NJF.

Daarnaast ziet de KNMO dat verschillende jeugdkorpsen de laatste jaren niet alleen hebben deelgenomen aan het NJF, maar ook aan wedstrijden tijdens het ODSC in Assen en het Jeugdfestival in Stiens.

Samen met alle betrokkenen in het werkveld is de KNMO van mening, dat er voor de jeugdkorpsen in Nederland een groots evenement moet zijn, waar kan worden deelgenomen aan de titelstrijd Nederlands Kampioen Jeugdkorpsen op de bovengenoemde onderdelen. “Met een groots evenement bedoelen we: niet alleen de competitie op genoemde onderdelen, maar vooral ook een dag waarin ruimte en plaats is voor andere activiteiten die jongeren interesseren. Denk hierbij aan clinics, nieuwe ontmoetingen en samen dingen doen”, aldus de KNMO.

De KNMO nodigt daarom alle bestuurders, instructeurs en stafmedewerkers van jeugd mars- en showkorpsen in Nederland uit om op zaterdagmiddag 16 september a.s. samen te komen en met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst en invulling van deze Jeugddag.

“We nodigen jullie van harte uit in een van de zalen van Hotel De Witte Bergen, aan de Rijksweg A1 in Eemnes. Meld je aan via info@knmo.nl”, aldus de doelgroep SMP van de KNMO.

Ontvangst vanaf 13.00 uur. Het programma zal duren van 13.30 uur tot 16.00 uur.