Begin dit jaar heeft de organisatie van Concours Schiedam de teleurstellende mededeling moeten doen dat in 2019 geen concours georganiseerd kon worden. Sindsdien is er veel gebeurd.

Het enige concours dat dit jaar door de KNMO georganiseerd mocht worden, het eerste NK mars in de openlucht, werd geschrapt. Dit betekent helaas dat er dit jaar geen mogelijkheid is voor de korpsen om op concours te gaan.

De organisatie van Concours Schiedam wil voorkomen dat de sector komend jaar in dezelfde situatie terecht gaat komen. Er mag niet nog een jaar voorbij gaan zonder dat er een platform beschikbaar is waar orkesten zich kunnen meten en gedegen feedback kunnen krijgen. Daarom is besloten om in 2020 wederom een wedstrijd te organiseren. Dit zal GEEN officieel KNMO concours worden. Concreet betekent dit dat de uitslagen niet gebruikt kunnen worden als referentiekader naar bijvoorbeeld het WMC. De naam van het concours is aangepast en zal nu Marching & Show contest “Concours Schiedam” gaan worden,

Wat kan men van het concours verwachten?
Het blijft een indoor concours in de Margriethal te Schiedam. Het wedstrijdterrein van de mars wordt in de lengte aangepast, deze zal 80 meter gaan bedragen. De deelnemers worden beoordeeld door een deskundige jury, waarbij het uitgangspunt zal zijn dat de nieuwe reglementen, zoals door de KNMO ontworpen, worden gehanteerd.

De medewerkers van het concours doen weer hun uiterste best om alle deelnemers de gelegenheid te geven om in voor hen optimale omstandigheden hun prestatie neer te zetten.

Naast de gestroomlijnde organisatie en de gastvrijheid die u van ons gewend bent, zitten er een aantal verrassingen in de koker voor het jaar 2020. Wat dit gaat zijn, laten we nog even geheim. Houdt u de komende maanden de media goed in de gaten. Zodra wij dit kunnen, zullen wij hierover meer bekend maken.

Wij als organisatie hebben er ontzettend veel zin in om weer aan de slag te gaan met Concours Schiedam. Aanmelden kan via inschrijvingen@concoursschiedam.nl

Graag tot ziens 7 november 2020 in Schiedam!