De mars- en showwedstrijden van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade worden in
2021 uitgebreid met een Championship Division voor de meest competitieve bands. De
competitie in deze divisie, die boven de World Division staat, verloopt bij de show volgens
een prelims-finals structuur, met de finale op laatste zondag van WMC. Ook breidt WMC
het aantal divisies in de Mars en Show naar vijf, inclusief een jeugddivisie. ‘We willen de competitie tijdens WMC 2021 spannender en meer divers maken,’ zegt Henk Smit, artistiek leider Mars- en Show bij WMC Kerkrade. ‘Door in de showwedstrijden te werken met voorrondes en finales wordt de competitie interessanter voor deelnemers: ze krijgen zo vaker de kans om zich te bewijzen. Dat is, zeker voor band die van ver komen, interessant.’

Championship Division Show
De nieuwe Championship Division in de showafdeling biedt plaats aan maximaal 18 deelnemers. De voorrondes (prelims) vinden plaats op vrijdag 30 juli en de 12 hoogstgeplaatste deelnemers krijgen een plek in de finale op zondag 1 augustus. De
nummer 13 tot en met 15 krijgen de dag na de voorrondes, op zaterdag 31 juli, de kans om te strijden om de kampioenstitel in de World Division. Kwalificatie in de Championship
Division vindt plaats op basis van het niveau en de kwaliteit van het showproduct. Tevens
baseert WMC plaatsing in de Championship Division op in het verleden behaalde
wedstrijdresultaten en via videobeelden. Het wedstrijdformat voor de andere divisies
verandert niet. De mars- en marsparadewedstrijden verlopen niet volgens een prelims-finals structuur.

Meer divisies
Naast een Championship Division en een jeugdafdeling, voegt WMC in 2021 een Second
Division toe om ervoor te zorgen dat bands op hun eigen niveau kunnen deelnemen. ‘Bands die voorheen laag scoorden in de First Division en teleurgesteld naar huis gingen, kunnen nu meedingen naar de prijzen in de Second Division,’ zegt Smit. ‘WMC wil immers voor iedereen een podium bieden.’ Met het toevoegen van een Youth Division biedt WMC ook een podium aan aanstromend talent. ‘WMC heeft een ontwikkelfunctie in de sector en zet in op een inclusief en pluriform deelnemersveld. Het enthousiasmeren en inspireren van de jeugd is van wezenlijk belang voor de toekomst van de sector.’

Awards & invitations
Tijdens de mars-, marsparade- en showwedstrijden in 2021 rijkt WMC tevens awards uit
voor bijvoorbeeld Best Brass, Best Percussion en Best Drummajor. Toeschouwers mogen aan het eind van iedere wedstrijddag hun favoriet kenbaar maken via een stemapplicatie en bepalen zo wie de dagprijs wint.

Honorary Invitations
Op nationale en internationale mars- en showconcoursen reikt WMC, in aanloop naar de
editie 2021, Honorary Invitations uit aan groepen, personen en organisaties die bijzonder
prestaties neerzetten of belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de sector. Deze
uitnodigingen vormen een aansporing voor verenigingen of organisaties die zich in rap
tempo ontwikkelen. ‘Met deze Honorary Invitations wil WMC zeggen: ‘keep up the good
work!’ We willen met deze geste deelnemers, nationaal en internationaal, die voorheen op
afstand stonden van WMC, prikkelen om deel te nemen in 2021,’ zegt Smit.

1 reactie

  1. […] In 2021 viert het WMC Kerkrade haar 70 jaar bestaan. Tevens is het 20 jaar geleden dat men het oude stadion inruilde voor het Parkstad Limburg Stadion (Roda JC). Henk Smit (artistiek manager mars, show & percussie WMC) onderstreepte het belang dat het Wereld Muziek Concours hecht aan het verbinden van diverse culturen in de wereld. Honorary Invitiations (eervolle uitnodigingen) worden uitgereikt aan personen, organisaties en muziekverenigingen. Niet enkel omwille van hun kwaliteit maar ook op basis van hun bijzondere eigenheid. (Zie ook WMC persbericht op deze site) […]