In een bericht aan de ingeschreven verenigingen heeft de organisatie van het bekende Concours in Schiedam laten weten dat de 2020 editie niet zal plaatsvinden. “Hoewel wij vol enthousiasme aan de slag zijn gegaan met de organisatie van Mars- en Showcontest “Concours Schiedam” 2020,  hebben wij deze week toch het besluit moeten nemen dat Concours Schiedam dit jaar i.v.m. de geldende regels door het COVID 19 virus (Corona) geen doorgang kan vinden. Voorlopig staat het licht nog niet op groen voor de verenigingen om weer te repeteren. De tijd van een goede voorbereiding om deel te nemen aan een concours ontbreekt daardoor.

Wij gaan echter niet helemaal bij de pakken neerzitten. We onderzoeken momenteel of er een mogelijkheid is om de verenigingen op 7 november a.s. in een andere vorm iets aan te bieden. E.e.a. vanzelfsprekend met inachtneming van de dan geldende regels”.

Meer informatie zal via deze site- en via de Facebookpagina van Concours Schiedam bekend worden gemaakt.