Dit weekend is het definitieve dagprogramma van het KNMO Congres bekend gemaakt. Het wordt weer een dag vol met interessante sessies maar vooral een dag waarbij alle KNMO-verenigingen met elkaar in gesprek kunnen gaan over allerlei onderwerpen. Want dat is waarom al jaren dit congres veel bezoekers trekt “er is altijd iets te halen”. Thema is “Samen leren en inspireren”. In de laatste weken zullen er nog artikelen volgen met meer informatie over iedere sessie maar in dit artikel een opsomming van de onderwerpen met een korte toelichting.

Nog meer dan eerdere edities is het voor bijna alle doelgroepen een heel interessant programma geworden. Dit jaar is het programma voor het eerst samengesteld door een werkgroep die uit personen bestaat die actief zijn binnen verschillende doelgroepen. Daarnaast is de organisatie erg blij dat de verschillende sessies op een dusdanige manier zijn opgebouwd dat ze erg interessant zijn voor verenigingen die níét uit die bepaalde sector afkomstig zijn waardoor de kans op kruisbestuiving nog groter is als u eens een andere sessie bezoekt dan de meest voor hand liggende. Neem bijvoorbeeld de sessie van het Metropole Orkest met een van hun solisten waarbij improvisatie een thema is; dit is voor iedereen interessant. Er wordt een sessie gegeven over de mogelijkheden van ICT binnen het jureren. Veel gebeurt nog op papier of met een bandje maar CGN heeft inmiddels ervaring in het volledig papierloos jureren. Dit is goed voor het milieu maar ook heel praktisch voor de deelnemende verenigingen.Bij CGN is een smartphone voldoende. Dit is een sessie die interessant is voor bondsbestuurders die willen zien hoe ICT wordt toegepast maar ook voor concoursorganisaties, verenigingen die wedstrijden organiseren en voor verenigingen die deelnemen aan wedstrijden.

Er zijn sessies waarbij verenigingen een kijkje in hun keuken geven zoals Harmonie Barendrecht, De Vuurvogel uit Zwolle en de Rijnmondband uit Schiedam. Allemaal komen ze met een verhaal. Harmonie Barendrecht vertelt het verhaal over een levendige vereniging met inmiddels 500 leden, terwijl het verhaal van De Vuurvogel uit Zwolle gaat over muziek maken door jeugd waarbij de school ook een belangrijke rol speelt. De sessie van de Rijnmondband gaat over hoe zij hun showprogramma hebben opgezet dat zo succesvol op het laatstgehouden WMC was.

Een kijkje in de technische keuken wordt gegeven door de doelgroepen NBTA en CGN. Zij gaan vertellen wat de samenbundeling van krachten kan betekenen. Een van de zaken is een zeer aansprekende technische dag die zeer bekende internationale designers en clinicians vanuit de USA naar Nederland brengt. Wie dat zijn en wat ze komen doen? Kom naar deze sessie! Het juryteam van de sector Show legt uit wat “derieved achievement” is. Deze term wordt vaak gebruikt in de uitleg van het reglement als een fundament…maar wat is het nu eigenlijk?

Er is veel aandacht voor jeugd op dit congres en terecht. Allereerst is er het vervolg op de jeugdmiddag die de KNMO had georganiseerd op 16 september jl. waarbij er is toegezegd en afgesproken dat er een vervolg zou komen op het KNMO-congres. Er is veel aandacht voor muziekonderwijs aan jeugd. Meerdere sessies (Dorrie Besouw, Stichting Tact en Meer Muziek in de Klas). Dit is HET moment om uw kader van uw jeugdkorps/jeugdorkest naar toe te sturen samen met uw bestuursleden en commissieleden. Hier kunt u wat komen halen!

Er is een paneldiscussie over de activiteit het Marsconcours waarbij de vraag is of er nog wel muziek zit in de Marsconcoursen of heeft deze vorm van concours nu echt zijn beste tijd gehad? Praat mee! De doelgroep SMP zal een sessie verzorgen waarbij zij met elkaar praat over actuele onderwerpen die spelen in de SMP Wereld. U kunt als toehoorder ook eens meepraten. Neem die kans waar! Interactief wordt het tijdens de sessie Social Media. Hier zal de generieke commisisie PR een invulling aan geven. De KNMO Award is recentelijk gepresenteerd en is gebaseerd op de VLAMO Award van onze zuiderburen. Maar wat is dit? Waarom hebben we dit? De directeur van de VLAMO (het Vlaamse zusje van de KNMO) komt naar het congres toe om de bezoekers te vertellen waarom de VLAMO dit in het leven heeft geroepen en welke resultaten hiermee behaald zijn. Bestuurders van de KNMO leggen uit hoe de KNMO dit nu insteekt en organiseert.

Het congres wordt afgesloten met een variant op de traditionele eindsessie met het Lagerhuis. Dit keer zal de generieke commissie PR en Communicatie met u in discussie gaan. De komende week zal een aantal sessies nog nader worden toegelicht via artikelen dus volg de sites!

De organisatie vindt het jammer dat de doelgroep Podiumorkesten in deze editie niet een onderdeel verzorgt, er is veel met de diverse partijen gesproken maar het fenomeen congres is in deze doelgroep toch nog erg nieuw. Er is wel interesse om in een volgende editie wel mee te doen. MAAR….dit congres heeft qua onderwerpen ook veel te bieden aan bestuurders en kader van Podiumorkesten dus schrijf in en zie hoe leerzaam maar ook hoe noodzakelijk het is om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven.

Het dagprogramma

Tijden Sessies

10.30 – 11.30 · Opening door Bart van Meijl – Voorzitter KNMO · Dagprogramma · Meer Muziek in de klas – Jantien Westerveld · De VLAMO Award – Jan Matthys · Elevator Pitches sessies

11.45 – 12.30 · MO Adventure – Jan vd Eijnden/Johan Jansen · Sessie voor Jeugdkorpsen – vervolg van de Jeugdsessie op 16/9/2017 Eemnes · Een nieuwe kijk op muziekonderwijs – Stichting Tact Muziek · De KNMO AWARD – Jan Matthys (VLAMO) · Social Media – Karin den Otter-van der Velden · Digitaal Jureren – Doelgroep CGN+NBTA · La Balle Rouge; de Rijnmondband belicht haar ontwerp – Rene Leckie · Succes is een Keuze: De Vuurvogel Zwolle – Albert Dam

12.30 – 13.30 · LUNCH (graag vooraf reserveren en betalen)

13.30 – 14.15 · Improviseren – Rik Mol (Metropole Orkest) · Het Marsconcours is ten einde – Forum discussie · Muziekonderwijs voor ieder kind – Suzan Lutke + Dorrie Besouw · Samenwerken als doelgroep – Edwin Beens+Marion Ketelaar (CGN/NBTA) · Kijk op jureren: Derieved Achievement – Rene van Dijke/Jurylid Show · Succes is een keuze: Harmonie Barendrecht – Maria Prooi

14.30 – 15.15 · Muziekonderwijs voor ieder kind – Suzan Lutke + Dorrie Besouw · Doelgroep SMP openbaar · La Balle Rouge; de Rijnmondband belicht haar ontwerp – Rene Leckie · Kijk op jureren: Derieved Achievement – Rene van Dijke/Jurylid Show · Succes is een keuze: Harmonie Barendrecht – Maria Prooi

15.45 – 16.15 · Het Lagerhuis

16.15- 16.30 · Wrap up en afsluiting

16.30 – 17.30 · KNMO Cafe

Het is duidelijk dat u als vereniging dit congres eigenlijk niet mag missen. Tegelijkertijd is het qua programmering erg onhandig als u met 1 persoon komt dus conclusie is dat u er als vereniging gewoon moet zijn en dat u met meerdere mensen moet komen zoals deel van uw kader/instructie, commissieleden en wellicht ook een aantal leden.

Praktische informatie

Zaterdag 25 november 2017 Hotel De Witte Bergen (van der Valk)
Rijksweg 2A 3755 MV EEMNES

Deuren open: 10.00 uur Aanvang Congres: 10.30 uur Einde congres: 16.30 en daarna aansluitend de netwerkborrel KNMO Café

Toegang: gratis Kosten optionele Lunch: € 15,50 Inschrijven kan via het formulier op de website van de KNMO http://www.knmo.nl/aanmelding-knmo-congres/