Zaterdag 11 mei geeft de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ) een bevrijdingsconcert in de MFA te Minnertsga. De RFGJJ is een groot koperensemble met slagwerk. De belangrijkste taak is de begeleiding van militair ceremonieel, zoals commando-overdrachten. De RFGJJ is een compacte en flexibel inzetbare regimenstfanfare. Doel is om een actieve bijdrage te leveren aan het versterken van de band tussen militairen en burgers, met oog voor behoud van traditie. Naast de ceremoniële diensten geeft de fanfare onder andere schoolconcerten.

Play-inn
’s Middags wordt in het kader van het 125-jarig jubileum van christelijke muziekvereniging ‘Oranje’ Minnertsga een play-inn georganiseerd voor jeugdorkesten uit gemeente de Waadhoeke. Enkele leden van de regimentsfanfare geven workshops.

Bevrijdingsconcert
Om 20.00 volgt dan het bevrijdingsconcert in de MFA te Minnertsga. Tijdens dit concert wordt een gedichtenwedstijd gehouden voor de leerlingen van de basisscholen uit Minnertsga.

Entree
De entree bedraagt € 5,00 inclusief pauzedrankje.