Op zaterdag 13 januari 2024 start de Tamboer-maître Opleiding van de MBGF. Het doel van de opleiding is de kandidaat voldoende kennis en vaardigheden aan te reiken om als tamboer-maître een orkest te kunnen leiden tijdens optredens.

De opleiding wordt gehouden in:
Dorpscentrum De Brink
Hoofdweg 5
7371 AC Loenen (Gelderland)
Telefoon: 055-5051111

Data:
Zaterdag 13 en 27 januari 2024
Zaterdag 10 en 24 februari 2024
Zaterdag 9 en 23 maart 2024
Zaterdag 6 april 2024
Zaterdag 20 april 2024 (Examen tijdens MBGF festival in Gendt, optioneel: met eigen orkest)

De aanvangstijd is 10:00 uur en de cursus duurt steeds tot 14:30 uur.

De opleiding is verdeeld in een aantal modules:
Individuele exercitie
Korpsexercitie / Groepsexercitie
Stoktekens en loophoudingen
Takteren en dirigeren
Protocol Ceremonieel tijdens optredens

Nieuw in 2024 is dat er nadrukkelijk ook aandacht wordt geschonken aan de functie van tamboer-maître voor Schutterijen en gildes. Zij worden nadrukkelijk uitgenodigd aan de opleiding deel te nemen.

De modules worden “door elkaar” gegeven, echter tijdens de eerste dagen ligt de nadruk op het goed kunnen uitvoeren van exercitiebewegingen en het geven van instructie. Voor de meeste kandidaten geldt dat ze moeten wennen aan het “voor de club” staan en het geven van (mondelinge) commando’s ten behoeve van exercitielessen. De (mondelinge) commando’s worden later in de opleiding vervangen door stoktekens. Het takteren (maatslaan) c.q. dirigeren krijgt binnen de opleiding veel aandacht. Uitgangspunt is dat de kandidaten, na het doorlopen van de opleiding, in staat moeten zijn het orkest tijdens optredens muzikaal te leiden.

Tijdens de opleiding wordt (per kandidaat/vereniging) een handboek samengesteld waarin de exercitie, stoktekens en eventueel tromsignalen worden opgenomen. Dit handboek kan bij de eigen vereniging worden gebruikt als naslagwerk.

De docenten:
Maarten Pijnenborg, tamboer-maître Orkest Koninklijke Luchtmacht
Paul Roberts, tamboer-maître Orkest Nederlandse Douane
Roland Grootenboer, tamboer-maître Koninklijk Militaire Kapel “Johan Willem Friso”
Marc Gouswaart, tamboer-maître Orkest koninklijke Marechaussee

Tijdens het examen zal een orkest de kandidaten muzikaal ondersteunen. Deelname aan het examen is niet verplicht. Men kan er voor kiezen om met het eigen orkest examen af te leggen!

Klik hier voor het inschrijfformulier