Een aantal lage scores tijdens het eerste WMC-weekend én de uitleg van de jury hebben deze week de tongen losgemaakt. Korpsleden, instructeurs en niet WMC-juryleden hadden en hebben allemaal wel een mening over de nieuwe visie op waarderen, die de WMC-jury er op nahoudt. Om nou een beetje samen te vatten wat er eigenlijk deze week is gebeurd, én hoe Korpsmuziek z’n plekje heeft gevonden in deze discussie, geven we antwoorden op vijf vragen.

Korpsmuziek heeft na het plaatsen van het KNMO-statement niet meer gepubliceerd over de commotie. Echter zien we dat op sociale media en in onderlinge gesprekken de discussie nog wel heel erg leeft. Daarom zetten we als platform voor de showkorpsensector dit artikel voor jullie op papier. En dat is ook de reden waarom we een interviewverzoek bij het WMC hebben neergelegd, maar daarover lees je verderop meer.

Wat doet de WMC-jury nou eigenlijk anders dan tijdens eerdere WMC’s en andere concoursen?
De WMC-jury stelt dat het nu realistisch jureert. De laatste jaren lagen de scores tijdens concoursen vaak tussen de 80 en de 90 punten. De WMC-jury en de organisatie van het WMC vindt dat geen realistische afspiegeling. En dus hebben ze ervoor gekozen om de scores meer te verdelen over de hele mogelijke puntenrange van 60 tot en met 100 punten (boxensysteem), om de puntenverdeling realistischer te maken. Daardoor kunnen scores lager uitvallen, dan dat we gewend zijn. Het kan dus zijn dat een korps op het WMC 75 punten scoort, terwijl ze op een ander concours met precies dezelfde uitvoering 85 punten had gekregen. We zijn met z’n allen een beetje gewend geraakt aan het feit dat je niet snel een score krijgt onder de tachtig punten.

In het eerste wedstrijdweekend lagen de scores lager dan we gewend zijn geraakt tijdens andere wedstrijden (ODSC) en ook eerdere edities van het WMC. De laagste scores van 9 juli liggen ook lager dan de laagste scores tijdens het WMC in 2009 en 2013.

Een ander punt is dat muziek in de beoordeling een nog belangrijkere rol lijkt te spelen. Het WMC heeft meerdere keren laten weten dat goede muziek het uitgangspunt moet zijn van een show. In de samenstelling van de jury voor de showwedstrijden zie je dat terug. Vijf van de zes juryleden zijn muziekprofessional.

Het verhaal is door de jury uitgebreid uitgelegd. Je kunt dat terugzien in de opname van de persconferentie. 

De punten worden tijdens het WMC bepaald aan de hand van een boxensysteem. Maar wat is zo’n systeem? En is het boxensysteem tijdens het WMC heel anders dan andere boxensystemen?
Het jurysysteem gebruikt een boxensysteem om de korpsen te kunnen waarderen. Bij het WMC ziet dat er als volgt uit. Vindt de jury een show ‘elementair’ (en wat is dan elementair) op zijn onderdeel, dan geeft hij een score van tussen de 60 en 70 punten. Bij een zeer goede uitvoering, zal hij een score geven van 90 tot 95 punten.

Ook bij andere concoursen, waar de scores over het algemeen dus hoger lagen, wordt zo’n boxensysteem gebruikt. Het boxensysteem is echter niet openbaar en is alleen bekend onder juryleden. Korpsmuziek heeft het boxensysteem inmiddels wel formeel opgevraagd, zodat we de benamingen van de boxen kunnen vergelijken.

Meer informatie vind je in het WMC-manual.
Wat vindt de showkorpsensector van deze nieuwe benadering?
Korpsmuziek heeft met veel mensen gesproken. En eigenlijk zien heel veel instructeurs, muzikanten en ook niet (oud-)WMC-juryleden wel iets in deze nieuwe benadering. De ruimte in de boxen rondom de 85 punten ook niet zo groot. Kijk maar eens naar de scores tijdens de laatste concoursen en dan zitten heel veel korpsen dicht bij elkaar qua puntenaantal. En dus zitten die ook in dezelfde box.

Waarom is er dan zoveel commotie?
In de sector is veel onvrede over de manier waarop deze ‘spelregelwijziging’ is ingevoerd. Want ondanks dat het manual niet is aangepast, interpreteert de jury de regels wel op een andere manier. Deze nieuwe benadering is het afgelopen jaar ontstaan in de WMC-organisatie en de WMC-jury. Er ligt geen visie of beleidsdocument onder, dat is overlegd met bijvoorbeeld de KNMO. Ook is er niet formeel gecommuniceerd met de deelnemers (instructeurs/kader) en andere betrokkenen. Voor sommige deelnemers in het eerste weekend was de uitslag dan ook schokkend. Ook voor andere deelnemers lijkt het erop dat ze hun doelen moeten bijstellen, omdat de scores lager kunnen uitvallen, ook al hoeft de nieuwe benadering geen gevolgen te hebben voor de ranking.

Tijdens vorige WMC’s zijn ‘spelregelwijzigingen’ uitvoerig gecommuniceerd met deelnemers. Vergelijk het maar eens met de invoering van ‘general effect’, waarbij juryleden en instructeurs van korpsen zijn bijgeschoold. Ook kon dat nieuwe reglement bij andere concoursen worden uitgetest door juryleden en deelnemers. Dat is nu niet gebeurd en dus zijn de deelnemers ook niet voldoende voorbereid op deze nieuwe benadering van jureren, waarin ‘muziek’ ook nog eens een belangrijkere rol lijkt te spelen dan bij andere wedstrijden.

Hoe ziet Korpsmuziek z’n rol in deze discussie?
De redactie van Korpsmuziek bestaat uit liefhebbers, muzikanten, instructeurs en juryleden. Die hebben allemaal wel een mening over de nieuwe benadering en de wijze waarop die is gecommuniceerd. Onze mening doet er echter niet toe.

Als Korpsmuziek proberen we helder en transparant verslag te doen van het WMC. Daarom hebben we de persconferentie van zondag integraal uitgezonden en staat het statement van de KNMO ook integraal op onze website.

Wel hebben we de afgelopen week zeer uitvoerig contact gehad met de KNMO, het WMC en vertegenwoordigers in de sector. We wilden weten hoe er over gedacht werd en waar onvrede over is. Nu blijkt dat de communicatie een heikel punt is, willen we daar opheldering over. Daarom hebben we woensdag een aantal vragen bij het WMC neergelegd om daar een antwoord op te krijgen.

We hopen met die antwoorden een rond verhaal te maken en de WMC-deelnemers uit te leggen waarom de zaken gaan zoals ze nu gaan. Zonder daar zelf een mening over te geven.

We hebben bij het WMC aangegeven dat we hun antwoorden op de vragen het liefst vóór zaterdag willen plaatsen, zodat we ons dan vanaf 11.00 uur weer volledig kunnen focussen op de Mars-, Marsparade- en Showwedstrijden in het stadion en de prestaties van de korpsen. Het WMC heeft echter aangegeven pas op zondag tijdens de persconferentie na de wedstrijden hier op in te willen gaan.

Was getekekend: het volledige KM-redactieteam.