Aanstaande zaterdag is het zover…ooit begonnen als het Nationaal ShowCongres is het nu alweer de tweede editie van het KNMO Congres, een congres voor en door alle doelgroepen van de KNMO. Er is veel te halen op dit congres want dat is toch overeind gebleven …er moet altijd iets te halen zijn. Maar het is inmiddels uitgegroeid tot een platform waar de hele sector aanwezig wil zijn omdat dit de gelegenheid is om eens met elkaar in gesprek te raken langs diverse onderwerpen of zomaar aan de koffietafel.

Nu het zo breed is opgezet kunt u als geinteresseerde of actieve deelnemer binnen de Show- en Marssector misschien denken dat er minder te halen is ten opzichte van het voormalige Nationaal Show Congres. Het is natuurlijk waar dat er minder specifieke sessies zijn voor Show en Mars MAAR de sessies die door andere doelgroepen worden gepresenteerd zijn zeker interessant voor de Show en Marsbands. Maar natuurlijk zijn er ook specifiek voor de Show- en Marssector hele interessante eigen sessies. Hier onder een opsomming:

La Balle Rouge
Tijdens het laatste WMC verraste de Rijnmondband vriend en vijand met hun nieuwste show La Balle Rouge. Geintroduceerd door een grote Social Media campagne kon het publiek al kennis maken met dit nieuwe product van de Schiedamse muziekvereniging. Op het congres komt Rene Leckie u vertellen hoe dit programma tot stand is gekomen met unieke clips waarbij u ook ziet en hoort wat het programma wel en niet heeft gehaald…dit zult u niet veel zien. U kunt met Rene in gesprek gaan over zijn zienswijze op show en op dit product om te leren. Welke afwegingen heeft hij gemaakt en misschien loopt u wel tegen dezelfde zaken? Rene zal deze sessie tweemaal geven zodat een ieder de kans krijgt om deze unieke sessie bij te wonen.

Derieved Achievement
Deze term heeft u misschien al eens eerder gehoord of gelezen of hij is misschien helemaal nieuw voor u. Toch is dit een onderwerp dat van belang is bij concoursen. Ieder jurylid heeft hier mee te maken en daar ziet u het resultaat van op uw scorelijst. Maar wat is het dan? Het gaat hier over de verhouding tussen het WAT u als programma heeft geschreven en HOE u dit uitvoert. Dit klinkt natuurlijk logisch maar dat is het niet altijd als we naar de resultaten kijken op de diverse concoursen. Als instructeur is het handig om te begrijpen hoe juryleden hiermee omgaan en welke gevolgen dit heeft in de score. Ook is het goed om te weten hoe dit werkt zodat u er rekening mee kunt houden bij het schrijven van uw programma en bij het instuderen van dit programma. Het juryteam zal u op het KNMO Congres meenemen in de wereld van Derieved Achievement. Niet met moeilijke woorden of termen maar gewoon in uw taal. Rene van Dijke is als jurylid al vele jaren werkzaam op diverse concoursen zoals bijvoorbeeld het prestigieuze ODSC in Assen. Hij neemt u mee in de keuken van het jurylid. Deze sessie zal ook tweemaal worden gegeven. Dit is echt een MUST voor u als instructeur, arrangeur of ontwerper.

Het marsconcours is ten einde!
Het marsconcours is al jaren een onderwerp van gesprek. Twee jaar geleden is er een interessante sessie geweest met veel belangstelling. Er waren goede voornemens en een nieuw systeem zou worden toegepast. Wat heeft dit nu opgeleverd. Marsconcoursen scoren niet hoog als het om bezoekersaantallen gaat of op deelname. Er worden opmerkingen gemaakt omtrent de sfeer maar ook over de jurysystematiek. Moeten we toch concluderen dat ondanks iedereen destijds aangaf dat het marsconcours springlevend zou zijn, dit toch niet het geval is en dat over niet al te lange tijd het laatste marsconcours geweest is? Is het tijd voor vernieuwing? Of is het gewoon ten einde? Op dit congres zal een panel bestaande uit de heren Marcel van Raaij, David Nadin, Roel van Raaij en Rene Leckie aan de hand van stellingen hun mening en zienswijze geven maar zeker ook met u in discussie gaan. Laat u het marsconcours ten einde gaan?

Technische samenwerking CGN/NBTA
Deze twee doelgroepen hebben aangekondigd op het technisch gebied te gaan samenwerken. Wat heeft u aan deze samenwerking als Showband zult u zich misschien afvragen? Dan moet u deze sessie gaan bezoeken. Er is een aantal technische gebieden waarop de twee doelgroepen interessante internationale topclinicians naar Nederland haalt. Op 25 februari 2018 gaan CGN en NBTA een mooie technische dag organiseren met zeer toonaangevende en smaakmakende clinicians die ook zeker in de Showbandwereld hun sporen verdiend hebben. De sessies die zij geven zijn interessant en leerzaam voor Color Guard groepen, Twirlgroepen/majorettegroepen maar zeer zeker ook voor Showbands, Indoor Percussion en Indoor Winds groepen. Om die reden heeft ook de doelgroep SMP medewerking toegezegd. Reserveer de datum maar alvast want u zult er zeker bij willen zijn om deze internationale Topdocenten aan het werk te zien en met hen aan het werk te gaan! Wie het zijn? De namen worden bekend gemaakt op het KNMO Congres 2017 tijdens deze sessie. U kunt zich op dat moment ook als eerste inschrijven want vol is vol op een aantal van die sessies!

Openbare sessie Doelgroep SMP
Speciaal voor bestuurders van Showbands, Marsbands en Podiumorkesten is er een openbare sessie van de doelgroep SMP. De doelgroep is bezig met de toekomst van de sector en willen daar graag met u over praten. Hoe u als verenigingsbestuurder meer betrokken kunt zijn of worden bij de toekomst van de sector. Maar ook kunt u gewoon meeluisteren hoe de doelgroepleden denken over bepaalde onderwerpen. De doelgroepleden hebben geen makkelijke taak. Ze zijn de brug naar de bonden maar moeten vooral ook richting geven aan de sector SMP. Dat is lastig want wat het beste voor een bond is, kan weleens minder goed voor de sector zijn. We weten dat er een afstand wordt gevoeld tussen de vereniging en de KNMO en daarom willen de doelgroepleden zich graag aan u voorstellen om ook echt te horen wat u ervan vindt en andersom kunt u eens ervaren wat die doelgroep nu precies doet en daar zelf wellicht ook richting aan geven. Recentelijk heeft de doelgroep SMP besloten veel meer landelijk samen te werken. Wat dit dan betekent?……dan moet u echt deze sessie als bestuurder bezoeken!

Speciale sessie voor Jeugdkorpsen uit de sector Show en Mars
Op 16 september j.l. vond er op deze zelfde locatie een middag plaats speciaal voor jeugdkorpsen uit de Show- en Marssector. Dit was naar aanleiding van het NK Show voor jeugd dat afgelopen jaar niet doorging maar er zijn die middag veel interessante onderwerpen langs gekomen. Ook de behoefte om met elkaar aan tafel te gaan als jeugdkorpsen bleek groot te zijn. Er is ter plekke afgesproken dat

er op korte termijn een vervolgsessie zou komen, en dat is deze. Een greep uit de onderwerpen: Het NK Show 2018, Opleiden voor specifiek de Show- en Marssector, Werving…etc. Reden genoeg om hier uw jeugdcommisieleden naar toe te sturen en hen met andere jeugdkorpsen in contact te brengen. Was u er toen niet bij op de 16e september? Geen probleem schuif gewoon aan!

Maar er zijn meer interessante sessies vanuit de andere doelgroepen!

Naast bovenstaande specifieke sessies voor de Show- en Marssector worden door de andere doelgroepen ook een aantal zeer interessante sessies gepresenteerd die ook voor de Show- en Marsbands het bezoeken meer dan waard is.

De jeugd heeft de toekomst is een bekend gezegde. Tijdens de middag voor Jeugdkorpsen is er gesproken over specifiek opleiden van jeugd voor de Show- en Marssector. Maar het opleiden van jeugd is meer dan alleen wat je biedt maar gaat ook over HOE je de stof aanbiedt. Stichting Tact Muziek zal in haar sessie genaamd ‘Nieuwe kijk op muziekonderwijs’ met u in gesprek gaan over hun kijk op ontwikkelen waarbij het ontwikkelen van zogenaamde culturele competenties en vaardigheden centraal staan. Door juist het creatieve proces belangrijk te maken, en daarmee de culturele vaardigheden, krijgt het muziekonderwijs een veel grotere en rijkere betekenis voor de ontwikkeling van kinderen. Hierin schuilt een grote kans voor de blaasmuziek. De mensen van Stichting Tact willen aantonen dat muziekverenigingen een belangrijk podium zijn waarop kinderen zich kunnen ontwikkelen. Zoals zij zelf zeggen: “Wij dagen je uit om samen met ons te bouwen aan het muziekonderwijs van de toekomst.”

Dorrie Besouw zal in haar sessie “Muziekonderwijs voor ieder kind” stilstaan bij de mogelijkheden van het muziekonderwijs. We willen Méér Muziek in de Klas, want ‘muziek maakt slim’ en ‘muziek is goed voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind’. Mede door deze aandacht komt Muziekonderwijs langzaam terug in de (basis)scholen. Door middel van de subsidie van Méér Muziek in de klas, wordt er nu op veel basisscholen muziekonderwijs gegeven. Hoe ziet dit muziekonderwijs eruit? Hoe kun je als vereniging op een handige manier omgaan met deze impuls? Hoe kom je binnen in een school? En wat moet je vooral wel/niet doen?

Iedere muziekvereniging, showband, percussiegroep, harmonie, fanfare, koor etc. wil graag dat de vereniging ook in de toekomst kan blijven bestaan. Maar met alleen dit doel kom je niet ver in een school. Hoe ga je in gesprek met scholen en onderwijsinstellingen over het doel en nut van muziekonderwijs. En hoe kun je als vereniging bijdragen aan het muziekonderwijs? In deze sessie hopen we jullie vragen te kunnen beantwoorden aan de hand van enkele sprekende voorbeelden. Dit is een zeer interessante sessie voor jeugdcommissieleden want dit gaat zowel over een vorm van Werving als ook om opleiden en dat zijn nu net twee hot items!

Social Media is niet meer weg te denken uit het verenigingsleden. Iedere vereniging heeft inmiddels wel een website en ook actief op Facebook en soms zelfs Twitter en Instagram. Het is dé manier om gratis je informatie met je achterban te delen. Maar het aanbod is groot en het beheer kost tijd. Hoe doe je dat zo effectief mogelijk?Wil je als vereniging met social media aan de slag, maar heb je wat praktische hulp nodig? Kom dan naar de “workshop Social Media”, die Karin den Otter – van der Velden zal geven. Zij vertelt welke social media geschikt zijn voor muziekverenigingen en hoe je een Instagram en/of Facebook account inricht. Welke berichten kun je plaatsen en hoe krijg je meer volgers?

Dan zijn er nog twee zeer inspirerende sessies als het gaat om kwaliteit en succes dat niet wordt afgemeten aan concoursresultaten. De verhalen van De Vuurvogel uit Zwolle is een mooi verhaal van Albert Dam die komt vertellen over zijn ervaring met pubers en muziekmaken. Zijn orkesten zijn hier zeer succesvolle voorbeelden van. En wat te denken van Harmonie Barendrecht….een vereniging met 500 leden en bijna 30 onderdelen. Deze twee verhalen geven een hele andere kijk op een vereniging en dat is zeker leerzaam voor de Show- en Marssector want hoe door een hele andere manier van kijken naar een activiteit hebben deze verenigingen een geweldige toekomst voor de boeg. Het geeft u wellicht ook aanleiding om op een andere manier naar uw vereniging te kijken. En alleen dat is al winst.

Er is dus weer veel te halen op het komende KNMO Congres 2017 en gezien het programma adviseren we u met meerdere personen naar dit congres te komen. Allereerst is het gratis dus geen enkele belemmering om met meerdere personen te komen vanuit de vereniging. De sessies zijn interessant voor bestuurders, kader, instructie, commissieleden en ook voor leden.

Praktische informatie
Zaterdag 25 november 2017 Hotel De Witte Bergen (van der Valk)
Rijksweg 2A 3755 MV EEMNES

Deuren open: 10.00 uur Aanvang Congres: 10.30 uur Einde congres: 16.30 en daarna aansluitend de netwerkborrel KNMO Café

Toegang: gratis Kosten optionele Lunch: € 15,50 Inschrijven kan via het formulier op de website van de KNMO http://www.knmo.nl/aanmelding-knmo-congres/