De inventarisatie van de Stichting Combinatie Van Korpsen met betrekking tot haar 50 jarig jubileumevenement is een groot succes gebleken. Zo’n 80 Nederlandse bands hebben positief gereageerd op de vraag of zij aan het Dutch March & Show Event 2018 zouden willen deelnemen. Enkele verenigingen hebben nog niet gereageerd dus dit aantal kan nog iets stijgen. Dit aantal ligt in ieder geval beduidend hoger dan in 2007, toen de SCVK een inventarisatie deed voor deelname aan Showkorpsendag 2008 en nagenoeg 55 showbands positief reageerden.

De komende maanden gaat het bestuur van de Stichting Combinatie Van Korpsen onderzoeken of DMSE 2018 met deelname van 80 korpsen financieel, juridisch en logistiek haalbaar is. Locatie, financiële middelen en wettelijke regelgeving zijn de afgelopen 10 jaar sterk veranderd en kunnen de opzet van een dergelijk evenement voor de SCVK bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Daarnaast willen we tijdens dit evenement voor alle korpsen een optreden plek regelen. Dit laatste is voor de SCVK een harde voorwaarde bij het organiseren van dit evenement.

Op uiterlijk 10 juni 2017 zal een definitieve “go” of “no go” worden gegeven. Wij willen korpsen vragen om tot dat moment dit optreden als optie in de agenda te houden. De SCVK benadrukt dat als DMSE niet in de beoogde opzet kan worden uitgevoerd, dit evenement op een andere, wijze zal worden georganiseerd. Feit blijft immers dat de Stichting Combinatie Van Korpsen haar 50 jarig jubileum samen met haar achterban wil vieren. Er zal dan worden gekeken naar een kleiner evenement, zoals een groots opgezette taptoe o.i.d.

Houd voor het laatste nieuws over DMSE 2018 onze website, de website van Korpsmuziek.nl en onze facebookpagina in de gaten.

Mocht u ideeën hebben over locatie, invulling of andere zaken betreffende DMSE 2018, dan nodigen wij u van harte uit om dit via de email met ons te delen: voorzitter@scvk.nl