Vandaag heeft de KNMO alle aangesloten leden in een brief laten weten dat er een concept protocol ter beoordeling naar het  ministerie van Economische Zaken is gestuurd. De KNMO verwacht dat er maandag 8- of dinsdag 9 juni a.s. een
definitief akkoord voor het protocol afgegeven kan worden. Mogelijk komen er nog enkele kleine wijzigingen. Het concept protocol is via de link hieronder te lezen.

Brief sector protocol

Samenvatting protocol bij het hervatten van activiteiten voor orkesten met blazers.
1. Gebruik je gezonde verstand!
2. Maximaal 30 personen mogen binnen repeteren. De dirigent geldt als personeel en is niet een van de 30.
3. Bij de orkestopstelling wordt een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van iedere stoel aangehouden. Alle benodigdheden, zoals stoelen, lessenaars, standaards e.d. worden door
aangewezen personen, met handschoenen aan, klaargezet en vooraf gereinigd.
4. Zorg voor goede ventilatie van de ruimte.
5. Condens moet worden opgevangen in een bakje met daarin een plastic zakje en tissues. Iedere muzikant maakt het zakje na afloop zelf dicht en deponeert het in een bak die daarvoor klaarstaat.
6. Ruil geen instrumenten, accessoires en ander materiaal (ook geen bladmuziek).
7. Buiten de repetitieruimte houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Dus ook bij het in- en uitpakken van het instrument en bij het binnenkomen en weggaan.
8. De kantine mag niet open. Laat leden zelf drinken meenemen. Afval gaat weer mee naar huis!
9. Neem alle RIVM-regels die inmiddels bekend zijn goed in acht.
10. Zorg dat leden (en evt. ouders) goed op de hoogte zijn van de regels.