FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Het aantal leden van amateurmuziekverenigingen in Fryslân is vorig jaar met bijna 6 procent teruggelopen. In 2016 hadden Friese verenigingen 7824 musicerende leden. Vorig jaar waren dat er met 7400 ruim vierhonderd minder. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO).

De daling van 5,7 procent is vergelijkbaar met die in Groningen (6,6 procent) en Drenthe (ook 5,7 procent). Ook in de meeste andere provincies krimpen de ledentallen. De sterkste afname deed zich voor in Zeeland. Daar liep het ledental tussen 2016 en 2017 met 10 procent terug. Alleen in Utrecht (plus 0,5 procent) en Flevoland (plus 2,9 procent) zijn er in die tijd juist leden bijgekomen.

De helft van de verenigingen geeft aan dat er sprake is van vergrijzing van het ledenbestand. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van de Verenigingsmonitor van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA), waarin Omroep Max inzage heeft gehad. Jonge leden trekken zou niet het probleem zijn, maar verenigingen weten ze onvoldoende vast te houden.

Vrij plotseling

Landelijk daalde het aantal amateurmuzikanten in verenigingsverband in vier jaar met ruim 6 procent. In Fryslân lag dat aantal tussen 2014 en 2016 nog vrij stabiel tussen 7800 en 8000 en deed de daling zich vrij plotseling voor in 2017. Waarom de afname dat jaar zo sterk was is niet precies te verklaren, zegt Johan Meesters, voorzitter van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân, in een reactie.

“In 2017 en ook dit jaar zijn er een aantal verenigingen opgeheven. Vijf jaar geleden hadden we er 217, nu nog zo’n 200.” Het gaat dan om het hele spectrum van brassbands, fanfares en harmonieën tot slagwerkbands en majorettekorpsen. Het rijke aanbod waar de jeugd uit kan kiezen, ziet Meesters als een van de oorzaken van de krimp in de hafabra. Vroeger had je een voetbalclub en een korps, nu kun je een keuze maken uit een veelheid aan verenigingen.

Muziekscholen

Wat volgens Meesters eveneens meespeelt, is dat er steeds minder muziekscholen zijn in Fryslân. “Ook zij hebben te maken met bezuinigingen en daardoor is het moeilijker geworden om verbinding te houden met verenigingen.”

Verder is ook geld een pijnpunt bij verenigingen, want dirigenten, zaalhuur en instrumenten zijn duur. “Voorheen had bijna elke gemeente een subsidieregeling voor muziekverenigingen. Nu met de gemeentelijke-herindelingen van de laatste jaren zijn die subsidies sterk gedaald en de meeste zelfs stopgezet. ”Dat ziet Meesters nu ook in de bij Leeuwarden heringedeelde gebieden gebeuren, zoals Leeuwarderadeel. “Het plots wegvallen van die subsidies kan de doodsteek van ene vereniging worden.”

Overigens is er op dat punt goed nieuws voor de hafabra in Fryslân, laat Meesters weten. Afgelopen week heeft de OMF een subsidie van 100.000 euro toegekend gekregen van de provincie Fryslân om de weg ‘van krimp naar groei’, zoals het project getiteld is, terug te vinden. Tot eind 2019 kan van dat geld een aanjager worden aangesteld.

“De OMF zoekt verenigingen op die het moeilijk hebben, ze te helpen om de bestuurskracht te vergroten en de verbinding te zoeken met verenigingen die het goed doen, om op bepaalde punten van elkaar te leren.”

Bron: Friesch-Dagblad
Tekst: Jan Ybema
Foto: Marcel van Kammen