Op zaterdag 7 januari 2023 start de Tamboer-maître Opleiding van de MBGF. Het doel van de opleiding is de kandidaat voldoende kennis en vaardigheden aan te reiken om als tamboer-maître een orkest te kunnen leiden tijdens optredens.

De opleiding wordt gehouden in: Dorpscentrum De Brink, Hoofdweg 5, 7371 AC Loenen (Gelderland), Telefoon: 055-5051111

Data:
Zaterdag 7 en 21 januari 2023
Zaterdag 4 en 18 februari 2023
Zaterdag 4 en 18  maart 2023
Zaterdag 1 april 2023
Zaterdag 15 april 2023 (Examen)

De aanvangstijd is 10.00 uur en de cursus duurt steeds tot 14.30 uur.

De opleiding is verdeeld in een aantal modules:
-Individuele exercitie
-Korpsexercitie / Groepsexercitie
-Stoktekens en loophoudingen
-Takteren en dirigeren
-Protocol Ceremonieel tijdens optredens

De modules worden “door elkaar” gegeven, echter tijdens de eerste dagen ligt de nadruk op het goed kunnen uitvoeren van exercitiebewegingen en het geven van instructie.

Voor de meeste kandidaten geldt dat ze moeten wennen aan het “voor de club” staan en het geven van (mondelinge) commando’s ten behoeve van exercitielessen. De (mondelinge) commando’s worden later in de opleiding vervangen door stoktekens.

Het takteren (maatslaan) c.q. dirigeren krijgt binnen de opleiding veel aandacht. Uitgangspunt is dat de kandidaten, na het doorlopen van de opleiding, in staat moeten zijn het orkest tijdens optredens muzikaal te leiden.

Tijdens de opleiding wordt (per kandidaat/vereniging) een handboek samengesteld waarin de exercitie, stoktekens en eventueel tromsignalen worden opgenomen. Dit handboek kan bij de eigen vereniging worden gebruikt als naslagwerk.

De docenten:
Maarten Pijnenborg, tamboer-maître Orkest Koninklijke Luchtmacht
Martijn Vogelaar, 2e tamboer-maître Tamboers en Pijpers en Marinierskapel
Roland Grootenboer, tamboer-maître Koninklijk Militaire Kapel “Johan Willem Friso”
Marc Gouswaart, tamboer-maître Orkest koninklijke Marechaussee

Tijdens het examen zal een orkest de kandidaten muzikaal ondersteunen. Deelname aan het examen is niet verplicht.

Opgave/Inschrijven via de website: https://mbgf.nl/tamboer-maitre-opleiding-mbgf-2023/