Tijdens het voorjaar eerder dit jaar besloot het Organisatiecomité van de Internationale Mars- en Showwedstrijden der Lage Landen, ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus, de editie 2020 te verdagen naar 2021. Met het oog op een evaluatie van de toen genomen beslissing, vergaderde het Organisatiécomité deze week opnieuw.

We moeten vaststellen dat er in de uitzonderlijke toestand die tijdens het voorjaar 2020 gold, op dit moment niet heel veel gewijzigd is als het aankomt op het organiseren van een groot evenement waaraan enkele duizenden mensen deelnemen als muzikant, medewerker of toeschouwer. Ondanks periodieke versoepelingen van de coronamaatregelen, blijft het socio-culturele leven in heel ons land, maar ook in de ons omringende landen, sterk ingeperkt. Her en der zijn korpsen weliswaar kunnen herstarten met repetities en voorbereidingen, maar de situatie is thans nog dermate onvoorspelbaar dat eventuele andere of striktere maatregelen weer een halt kunnen toeroepen aan geplande repetities en voorbereidingen.

Het valt redelijkerwijze te verwachten dat de toestand met betrekking tot COVID-19 zich nog enige tijd zal laten gevoelen. Het is momenteel totaal onvoorspelbaar hoe de situatie zich de komende maanden en tijdens het voorjaar 2021 verder zal ontwikkelen. Dit betekent ook dat de organisatie van de Lage Landen zich momenteel onmogelijk kan engageren inzake de voorbereidingen en de organisatie van een editie van de Lage Landen met Pinksteren 2021.

De aanhoudende omstandigheden in acht genomen heeft het Organisatiecomité deze week besloten om de aankomende editie van de Internationale Taptoe en de Mars- en Showwedstrijden toch niet te laten doorgaan in 2021, maar opnieuw te verschuiven naar het Pinksterweekend van 4, 5 en 6 juni 2022.

Het is met ontzettend veel spijt in het hart dat we deze beslissing opnieuw moeten nemen, maar we kijken ook meteen hoopvol en vol goede moed uit naar 2022. Op deze manier krijgen de korpsen ook een hoopvol perspectief en kunnen zij ook hun praktische afspraken en engagementen ten aanzien van hun leden, medewerkers en dienstverleners verder regelen. We willen ook een positief teken geven dat onze organisatie vol frisse moed blijft werken om van de volgende editie in 2022 een mooi muzikaal feest te maken ; muziek overwint ten slotte alles !

De organisatie bekijkt de komende maanden samen met het bestuur van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hamont of er met Pinksteren 2021 alsnog een kleinschalig evenement kan doorgaan dat ‘wat leven in de brouwerij’ kan brengen. Uiteraard zal dit wel afhankelijk zijn van de dan geldende maatregelen. Momenteel is het idee dus nog te pril om hierover verdere informatie te verstrekken.

We zijn ervan overtuigd dat de beslissing van vandaag de enige juiste is, hoe jammer het ook is dat er ook met Pinksteren 2021 geen mars- en showmuziek te horen zal zijn in ons stadje. We rekenen erop dat iedereen ons positieve teken van hoop voor 2022 mee wil uitdragen !