De KNMO wil dat de 1,5 meterregels van tafel gaan voor mars- en showkorpsen. Voorzitter Bart van Meijl vraagt in een brief aan minister de Jonge van Volksgezondheid om meer ruimte voor zowel amateur- als professionele orkesten. De KNMO vreest dat het handhaven van de afstandsnorm ervoor zorgt dat veel verenigingen in grote problemen komen. De sector krijgt het moeilijk om overeind te blijven, als mars- en showoptredens onmogelijk blijven.

In de brief schrijft Van Meijl dat de Nederlandse orkesten tot de internationale top behoren. “Jaarlijks zijn deze orkesten te bewonderen op diverse nationale en internationale evenementen. Net zoals veel andere muziekverenigingen leveren ook deze orkesten een onmisbare bijdrage aan de lokale samenleving bij tal van culturele evenementen en zijn ze aanwezig bij de traditionele feestdagen.”

Beelden van K&G, DVS en Adest Musica
De KNMO heeft in de brief linkjes gezet naar showoptredens van K&G Leiden en DVS Katwijk en een marsoptreden van Adest Musica. “U zult zich kunnen voorstellen dat het voor de muziekverenigingen in deze discipline volstrekt onmogelijk is om hun activiteiten te kunnen voortzetten onder de genoemde ‘anderhalvemeternorm’.  Handhaving van deze norm zou voor deze muziekverenigingen, alsmede de gehele achterliggende sector van organisaties actief in deze discipline, een ‘failliet’ betekenen.” Van Meijl benadrukt dat ook de professionele militaire korpsen in de problemen komen tijdens het uitvoeren hun taken tijdens belangrijke ceremonies (Prinsjesdag, staatsbezoeken, beëdigingen).

Uitzondering van de ‘anderhalvemeternorm’
Van Meijl verzoekt de minister om een uitzondering te maken voor mars- en showkorpsen. “We doen dan ook een dringend beroep op u om voor deze discipline een sectorspecifieke uitzondering  van de ‘anderhalvemeternorm’ (voor buitenactiviteiten) op te nemen in de ministeriële regeling of de Algemene Maatregel van Bestuur waarbij verantwoorde hygiëne in het algemeen hoofdregel blijft.”

“De anderhalve meter moet niet leidend zijn”, zo vervolgt Van Meijl. “De veiligheid van de mensen moet leidend zijn. Hoe daar afdoende invulling aan wordt gegeven is een vervolgvraag die per locatie kan worden ingevuld. We kunnen ons niet voorstellen dat ‘wetgeving’ zou moeten leiden tot het te gronde richten van een sector die al jarenlang van grote waarde is voor het Nederlandse muziekleven. Wij vertrouwen hierbij (ook) op het ‘gezonde verstand’ waaraan de overheid zelf appelleert bij de bevolking.”

De KNMO wil nu graag met de minister in overleg om te kijken of er een uitzondering kan worden gemaakt.

Lees hier de hele brief van Bart van Meijl:
Brief-KNMO-Corona-noodwet-SMP