Zoals we aan alle Nederlandse deelnemende korpsen aan de Mars- en Showwedstrijden van het WMC hebben laten weten, hebben wij van alle optredens genoten. Wij begrijpen des temeer dat er een wens is om het eigen optreden de komende tijd in eigen kring meermaals te willen terug zien en via de eigen kanalen aan de achterban te laten zien. En daar zijn op dit moment geen directe mogelijkheden voor tenzij de vereniging een fors bedrag betaald.

Dat is dan ook de reden van dit bericht. Wij willen als doelgroep/kernteam SMP KNMO voor en namens de sector contact gaan nemen met het WMC Bestuur en indien nodig ook met de andere betrokken partijen hierover.

De insteek van het contact zal zijn dat wij als doelgroep de mogelijkheid willen realiseren om de deelnemende verenigingen van het WMC een collectiviteit aan te bieden om hun eigen optreden(s) tegen een gereduceerd tarief te verkrijgen. Of het gaat lukken weten we uiteraard niet, maar niet geschoten is altijd misgeschoten.

Het is dan ook van het grootste belang dat het een gezamenlijke actie van de doelgroep/kernteam SMP KNMO en het werkveld moet zijn. Kortom, we hebben jullie steun nodig.

Wij vernemen graag van jullie, als deelnemende verenigingen aan het laatste WMC, een reactie op dit initiatief en horen van jullie of jullie straks van het collectief aanbod gebruik willen maken. Natuurlijk kunnen we helaas nog niets zeggen over de eventuele gereduceerde kosten en de tijd die nodig zal zijn om een mogelijke collectiviteitsregeling te kunnen realiseren.. We zijn er echter zeker van dat als wij dit als sector gezamenlijk doen, er een sterkere positie is dan dat een ieder dit voor zich doet.

Doelgroep SMP/kernteam
Jaap van Waveren
Voorzitter
Doelgroep SMP
KNMO

info@smp-nederland.nl